Aktuality z Vlastivědného spolku

V této sekci naleznete základní informace z činnosti Vlastivědného spolku, pozvánky na připravované akce, průběžné informace o činnosti spolku.

Beseda – ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 A NAŠI LEGIONÁŘI

přidáno: 14. 1. 2018 3:24, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 14. 1. 2018 3:25 ]

28.2.2018 - Tématická beseda  ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 a naši legionáři (letos si připomínáme 100 výročí  ČS.REPUBLIKY 1918-2018)

Přijměte naši pozvánku na další tématickou besedu s názvem ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 A NAŠI LEGIONÁŘI.

V rámci besedy si budeme povídat o době před vznikem ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY, situaci a příčinách v okamžiku zrodu naší nové samostatné republiky. Připomeňme si okamžiky, které před sto lety zasloužily o vznik naší samostatné republiky.

Dozvíte se také o našich legionářích, o jejich působením v bojích a jejich osudech v letech 1914-1918. Beseda bude doplněna o promítání dobových fotografií ze života našich legionářů.

Beseda se uskuteční ve středu 28.2.2018 od 16:00 hodin v prostorách Multifunkčního centra v Knihovně Břetislava Kafky (Sokolská ulice) v Červeném Kostelci. Vstupné je dobrovolné.

Besedovat s vámi bude: Josef Pinkava - autor nově vydané knihy o červenokosteleckých legionářích, popisující ve vzpomínkách přímých účastníků, jejich pouť od Zborova přes Vladivostok zpět do Evropy.

Těšíme se na vaši účast

Výstava - Dva odlišné světy

přidáno: 12. 1. 2018 1:11, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 12. 1. 2018 1:11 ]

KULTURNÍ  AKCE  různých spolků v ČERVENÉM  KOSTELCI ke 180. výročí pobytu spisovatelky B. Němcové v našem městěMilí čtenáři, rádi bychom Vás seznámili se zajímavými akcemi, které v první polovině roku 2018 připomenou krátký pobyt spisovatelky Boženy Němcové v našem městě. 

Mnozí z Vás již navštívili dvě akce pořádané Vlastivědným spolkem v Červeném Kostelci, které toto výročí předznamenaly již na podzim r. 2017 (Beseda: Bulharská stopa B. Němcové – 5. 10. 2017  a výstava v Domku Boženy Němcové: Vánoce s pohádkou Boženy Němcové, od 30. 11. 2017 do 10. 12. 2017).  

Od září 2017 do června 2018 již také probíhá tzv. ŠKOLNÍ PROJEKT, o Boženě Němcové, do něhož se zapojily MŠ, ZŠ a další školy v Červeném Kostelci a blízkém okolí, různými akcemi a činnostmi ve školách. Na tyto akce navazujeme 1. 2. 2018 - pohádkou O kocouru, kohoutu a kose, kterou budou hrát  OCHOTNÍCI  Z OLEŠNICE v divadle J. K. Tyla.

V únoru (8.2.- 23.2.) 2018 pořádá Vlastivědný spolek v Červeném Kostelci ještě netradiční výstavu: Dva odlišné světy –  B. Němcová a K. Zaháňská (Čím si zaslouží naší pozornost?  Víme o nich již vše?).

K dalším JARNÍM  AKCÍM: a) výstava k 11. ročníku soutěže  DĚTI  RODNÉMU  KRAJI  -  konec dubna/začátek května r. 2018, b) a akce Děti a pohádky B. Němcové – v zahradě za Domkem B. Němcové - květen/červen 2018), budou průběžně vylepovány plakáty, na kterých již bude uveden přesný termín, místo konání a další důležité údaje. Sledujte proto vývěsní tabule a plakátovací plochy.
Rádi bychom ještě poděkovali malířce Evě Skořepové z České Skalice za zapůjčení jí malovaných obrázků k pohádkám od B. Němcové, ale i organizacím, spolkům a jednotlivcům, kteří se s námi podíleli na přípravách únorové výstavy i dalších akcí. Jsou to: MKS v Červeném Kostelci, Muzeum B. Němcové v České Skalici, kastelán zámku v Ratibořicích – p. Ivan Češka, dobové šaty zapůjčili a instalovali manželé Nešněrovi a Michaela Švábová z Úpice a SVČ BÁJO v České Skalici, dále Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky v Červeném Kostelci. A také pánové L. Jančík, F. Haman a L. Linhart, kteří nám vytvořili některé trojrozměrné předměty. Děkujeme také členům souboru OCHOTNÍCI OLEŠNICE, dětem z folklorního souboru HADÁŘEK z Červeného Kostelce  hudebnicím - Lídě Klugarové a Janě Šimkové,Vitverové. Ti  8. 2. 2018, spolu s Boženou Němcovou, výstavu otevřou a nakonec 23. 2. 2018  výstavu, spolu s Kateřinou Zaháňskou, uzavřou.

Na všechny plánované akce Vás pořadatelé srdečně zvou. Věříme, že Vás netradiční obsah výstavy zaujme.
/Dagmar Brázdová, Vlastivědný spolek/

info 01-2018

přidáno: 28. 12. 2017 3:22, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 28. 12. 2017 3:22 ]

Malé ohlédnutí za prosincovými akcemi našeho spolku

Prosincové akce našeho spolku

Výstava Vánoce s pohádkou Boženy Němcové v Domku Boženy Němcové

V závěru roku 2017 se nám sešly termíny 3 dlouhodobě připravovaných akcí spolku, konkrétně výstava Vánoce s pohádkou Boženy Němcové, výstava Červený Kostelec kdysi a dnes a vydání stejnojmenné knihy. Jsem velice rád, že se uvedené aktivity spolku vydařily a nalezly své příznivce.  Výstava Vánoce s pohádkou Boženy Němcové byla doprovázena bohatým doprovodným programem pro děti z mateřských a základních škol, stejně tak i zajímavými ukázkami dobových řemesel. 

Zde bych si dovolil vyslovit velké poděkování paní Haně Šlechtové, Dagmaře Brázdové, Janě Vackové a pánovi Ottovi Hepnarovi za jejich aktivitu, ochotu zrealizovat danou akci a její celkové úspěšné zvládnutí.

Červený Kostelec - kdysi a dnes

Zároveň souběžně probíhala další spolková akce, kterou byla výstava dobových fotografií s názvem Červený Kostelec kdysi a dnes. Vernisáž této akce byla navíc spojena i se křtem nové, stejnojmenné knihy. Na výstavě jste měli možnost shlédnout více jak 160 samostatných dvojic fotografií, z nichž vždy jedna představovala starou dobovou fotografii a druhá pohled současného fotografa. I zde mne potěšil zájem a zápal pro hledání souvislostí u návštěvníků výstavy a věřím, že výstavu lze hodnotit podle těchto ohlasů pozitivně. Nově vydaná kniha pak byla jakýmsi završením celoroční činnosti a i zde věřím, že potěšila mnohé pod vánočním stromkem. 

Každopádně i zde si dovoluji vyslovit velké poděkování všem, kteří vydání knihy podporovali a zejména pak panu Oldřichu Nermuťovi za jako ochotu a angažování se v dané věci.

VÝZVA - hledáme zajímavé knižní výtisky bible

Připravujeme na duben-květen novou výstavu

Nicméně nový rok je před námi a již nyní připravujeme další zajímavé akce. Pro naši další chystanou výstavu v Červeném Kostelci, jejímž tématem budou nejrůznější vydání bible, hledáme majitele zajímavých výtisků bible, jejího tradičního i netradičního provedení. Rádi bychom si případně takové bible zapůjčili a dle dohody s majiteli i začlenili do této výstavy. 

Jste-li tedy majitelem zajímavého výtisku, případně vlastníte-li výtisk bible a máte k němu i zajímavý osobní příběh, kontaktujte nás (např. tel. 724 088 587). Předem děkujeme za ochotu ke spolupráci.

Připravujeme nové besedy v Multifunkčním centru

Od ledna zahajujeme nové pásmo vlastivědných besed, které se budou konat v prostoru Multifunkčního centra v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci. A co pro vás máme připraveno?

18.01.2018 O pozapomenutých významných osobnostech města (přednášející Richard Švanda)
15.02.2018 Kniha Byli u toho a čs. legionáři (Josef Pinkava)
15.03.2018 Významná osmičková výročí v historii města (Richard Švanda)
19.04.2018 Bible v dějinách knižní kultury (Richard Švanda)
17.05.2018 Červenokostelecko za protektorátu 1939-1945 (Richard Švanda)
14.06.2018 Kdo byl Leopold Abeles, aneb textilnictví na Červenokostelecku (Richard Švanda)

Tímto pásmem besed chceme navázat na minulá léta, kdy jsme tyto besedy pořádaly a jejich obliba stoupala, nicméně z důvodu časového vytížení jsme je nemohly realizovat. Pevně věříme, že si nyní, takto znovuobjevené besedy naleznou své tradiční návštěvníky - vždyť historie našeho města a regionu má stále co nabízet....

Nové číslo sborníku Rodným krajem

V závěru minulého roku vyšlo nové (55.) číslo regionálního vlastivědného sborníku Rodným krajem. I zde si dovolím jedno malé ohlédnutí. V roce 2017 došlo k již dlouhou dobu avizované obměně redakční rady našeho sborníku a stejně tak došlo i k posunu v grafické stránce celé publikace. Zároveň byla učiněna změna a rozšíření obsahové stránky sborníku, jež by měla zvýšit jeho atraktivitu, a to jak pro stávající čtenáře, tak i pro nový okruh čtenářů. Pevně věřím, že se tyto nové cíle podaří novému redakčnímu týmu zdárně zvládnout a přeji celé redakční radě mnoho nových nápadů, zajímavých článků a nových dychtivých čtenářů. 

Již nyní se těšíme na další setkání s vámi. Do nového roku 2018 přejeme všem hodně zdraví, spokojenosti a splněných přání.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku


Pozvánka na besedu - O pozapomenutých významných osobnostech města

přidáno: 28. 12. 2017 2:47, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 28. 12. 2017 2:49 ]

V lednu (18.1.2018) zahajujeme další cyklus besed s regionální tématikou

Přijměte naši pozvánku na tématickou besedu s názvem O POZAPOMENUTÝCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTECH MĚSTA, jejímž hlavním cílem je připomenout si některé osobnosti z historie Červeného Kostelce.

Hovořit se bude o osobnostech, jakými byli například Robert Dvořáček, Edmund Chaura, Odon Keyzlar, Hubert Klatovský, Celestin Matějů, Josef Krušina, Zdeněk Prouza, Antonín Pluhař, Josef Šimek, Otakar Vochoč, Josef Konarovský, Edita Skálová a Julie Šupichová
Přijďte si poslechnout zajímavé povídání o lidech, kteří dokázali svými činy a postoji pozvednout naše město a zviditelnit jej v širším povědomí..

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 18.1.2018 od 16:00 hodin v prostorách Multifunkčního centra v Knihovně Břetislava Kafky (Sokolská ulice) v Červeném Kostelci. Vstupné je dobrovolné.

Přednášet bude Bc. Richard Švanda - historik, člen Vlastivědného spolku, správce Pevnosti Dobrošov, spisovatel a autor mnoha článků a publikací se zaměřením právě na historii a náš region.

Těšíme se na vaši účast
.

Nové fotky ve fotogalerii - křest nové knihy

přidáno: 7. 12. 2017 3:53, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 7. 12. 2017 3:54 ]

Přinášíme nové fotografie z akce Vernisáž výstavy Červený Kostelec kdysi a dnes a křtu nové knihy

https://photos.app.goo.gl/4KymC5F0qQPqdZDD3

Fotogalerie - Vernisáž výstavy "Vánoce s pohádkou Boženy Němcové"

přidáno: 7. 12. 2017 3:39, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 7. 12. 2017 3:42 ]

Nové fotky ve fotogalerii...

Do fotogalerie jsme přidali fotografie z vernisáže naší výstavy Vánoce s pohádkou Boženy Němcové.

https://photos.app.goo.gl/QoRS6CrRhWzoDYVJ2


Červený Kostelec kdysi a dnes

přidáno: 14. 11. 2017 2:09, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 14. 11. 2017 10:38 ]

Červený Kostelec na dobových i současných fotografiích - to je nová kniha, nové promítání i nová výstava...

Máme za sebou stovky hodin hledání zajímavých fotografií v depozitáři, v soukromých archívech či albech. Vyhledávali jsme nejrůznější dobové fotografie a k nim pak nechali nafotit současný pohled na stejné místo. Výsledkem je fotokniha formátu A4, ve které vám představíme více jak stovku zajímavých dobových pohledů do nejrůznějších koutů Červeného Kostelce a zároveň vám tato místa představíme i současným pohledem. 

Kniha vyjde na začátku prosince a její prodej bude zahájen na slavnostní vernisáži spojené s jejím křtem - toto zahájení se skuteční ve středu 6. 12. od 16:00 hodin, Ještě s předstihem pro vás budeme mít i malou ochutnávku  v podobě promítání spojeného s besedou, které se uskuteční v pátek 1.12. 2017 v Kině Luník. A samozřejmě jsme nezapomněli ani na výstavu, která bude ve výstavní síni od 7.12. do 17.12.2017, každý den od 10-12 a 13-17 hodin. 

Takže pro jistotu sumarizujeme všechny související akce:
pátek 1.12.2017 - promítání a beseda, Kino Luník, zahájení v 18:00 hodin
středa 6.12.2017 - vernisáž výstavy, křest knihy a zahájení prodeje, výstavní síň, od 16:00 hodin
čtvrtek 7.12.2017 až neděle 17.12.2017 - výstava “Červený Kostelec kdysi a dnes”, výstavní síň 

Těšíme se na setkání s vámi při některé z těchto našich připravovaných akcích. A také budeme potěšeni, koupíte-li si tuto naši novou knihu....

Vánoce s pohádkou Boženy Němcové

přidáno: 14. 11. 2017 2:03, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 14. 11. 2017 2:23 ]


Výstava v červenokosteleckém Domku Boženy Němcové -"Vánoce s pohádkou Boženy Němcové" 30.11.2017 - 10.12.2017

Na závěr letošního roku jsme připravili do Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci vánoční výstavu, při které vám chceme přiblížit vánoční tradice 19. století. A nemohl by to být Domek Boženy Němcové, kdyby u toho nebyla nějaká pohádka, pohádková postava či příběh. Taková pohádka vždycky potěší, a to nejen naše děti, ale (ruku na srdce) i nás dospělé.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 30.11.2017 od 16:00 hodin, samotná výstava pak potrvá od pátku 1.12. 2017 až do neděle 10.12.2017. 
Výstava bude otevřena denně, vždy dopoledne od 9 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 17 hodin. 

V rámci výstavy se budou konat i ukázky řemesel a také jedno pohádkové matiné. Můžete se tak těšit na řezbářské umění, háčkované a korálkové ozdoby a tradiční vyžívání. A samozřejmě také pěknou adventní atmosféru v dobových interiérech domku. 

Takže co vše pro vás máme připraveno?:
30.11.2017 - vernisáž výstavy, Domek B.Němcové, od 16:00 hodin
1.12.-10.12.2017 - výstava v Domku Boženy Němcové (denně)
4.12.2017 - pohádkové pásmo “Z pohádky do pohádky” (dopoledne)
4.12.2017 - ukázky řezbářského umění (odpoledne)
5.12.2017 - ukázky háčkování a korálkových ozdob (odpoledne)
6.12.2017 - ukázky vyšívání (odpoledne)
Součástí výstavy je i výstavka dětských prací "Postavy z pohádek Boženy Němcové", které věnovaly děti ze ZŠ TGM Náchod.

Všichni jste srdečně zváni....


Beseda - Bulharské stopy Boženy Němcové

přidáno: 13. 9. 2017 9:50, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 13. 9. 2017 9:51 ]

Na čtvrtek 5.10.2017 vás zveme do Červeného Kostelce na besedu s názvem Bulharské stopy Boženy Němcové

V letošním roce (2017) si v Červeném Kostelci připomínáme 180 let od pobytu významné české spisovatelky Boženy Němcové v našem městě.
Novomanželé Němcovi se do Červeného Kostelce přestěhovali v září 1837 a ubytovali se v podkroví domu kupce Augustina Hůlka, kde zůstali až do dubna 1838, kdy se stěhovali do Josefova. Němcová nebyla na manželský život připravena a těžko snášela nepřítomnost manžela plnícího služební povinnosti v terénu či na své úřadovně, kterou měl pronajatu v sousedství. Její domácí, manželé Hůlkovi, se stali inspirací pro později zpracovanou povídku Chudí lidé (1856, původně nazvaná Alina). V našem městě Božena Němcová poznala i formana Hejnu, jehož charakter se odrazil v postavě pantáty Hájka v povídce Dobrý člověk. Když Němcovi po půlročním pobytu od Hůlka odcházeli, museli uhradit část nájmu naturálně – náušnicemi, které dostala Božena Němcová jako svatební dar od vévodkyně Kateřiny Zaháňské v Ratibořicích.

5.10.2017 - beseda Bulharské stopy Boženy Němcové

A právě z tohoto důvodu máme pro Vás připravenu i další akci u příležitosti 180 let pobytu Boženy Němcové v Červeném Kostelci. Ve čtvrtek 5.10.2017 Vás zveme do multifunkčního centra v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci, kde pro Vás máme od 16:00 hodin připravenou besedu s paní Sylvií Georgievou.

Přijďte se seznámit se zajímavými informacemi o přátelských vazbách spisovatelky Boženy Němcové s bulharskými, ale i jinými zahraničními spisovateli. Do světa literatury 19. století vás zavede právě paní Sylvia Georgieva, Bulharka, žijící již několik let v České Republice a věnující se právě tomuto tématu.

Vstupné na akci je dobrovolné a výtěžek bude použit na organizaci dalších akcí našeho spolku.


Vyhlašujeme 11. ročník soutěže Děti rodnému kraji

přidáno: 13. 9. 2017 9:45, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 13. 9. 2017 9:46 ]

Pro rok 2017-2018 vyhlašujeme další, již 11. ročník regionální soutěže Děti rodnému kraji

Červený Kostelec si v letošním roce (2017) připomíná 180 let od pobytu významné české spisovatelky Boženy Němcové v našem městě.
Novomanželé Němcovi se do Červeného Kostelce přestěhovali v září 1837 a ubytovali se v podkroví domu kupce Augustina Hůlka, kde zůstali až do dubna 1838, kdy se stěhovali do Josefova. Němcová nebyla na manželský život připravena a těžko snášela nepřítomnost manžela plnícího služební povinnosti v terénu či na své úřadovně, kterou měl pronajatu v sousedství. Její domácí, manželé Hůlkovi, se stali inspirací pro později zpracovanou povídku Chudí lidé (1856, původně nazvaná Alina). V našem městě Božena Němcová poznala i formana Hejnu, jehož charakter se odrazil v postavě pantáty Hájka v povídce Dobrý člověk. Když Němcovi po půlročním pobytu od Hůlka odcházeli, museli uhradit část nájmu naturálně – náušnicemi, které dostala Božena Němcová jako svatební dar od vévodkyně Kateřiny Zaháňské v Ratibořicích.

11. ročník regionální soutěže Děti rodnému kraji

I proto jsme na letošní rok, resp. školní rok 2017-2018, připravili další (již jedenáctý) ročník regionální soutěže Děti rodnému kraji. Téma 11. ročníku je “180. výročí pobytu Boženy Němcové v Červeném Kostelci, ale i v celém našem kraji”. Soutěžní formy dětských prací zahrnují jak libovolný literární útvar, fotografie s komentářem, kresby míst či pohádkových postav, tvorbu z textilních materiálů či modelování pohádkových postav. Rozsah forem prací je široký, jelikož chceme ponechat prostor kreativitě dětských autorů. Důležité však je, aby soutěžní práce splnily základní téma. Jako již tradičně jsou vyhlašovány kategorie dle stupňů jednotlivých mateřských, základních či speciálních škol.

Více podrobných informacích k soutěži najdete na samostatné stránce k soutěži. Případně vám je na požádání rádi poskytneme. Vyhodnocení soutěžních prací proběhne v dubnu 2018, kdy bude ze soutěžních prací také připravena samostatná výstava.  Již nyní se těšíme na krásné výtvory našich dětí.1-10 of 62