Aktuality z Vlastivědného spolku

V této sekci naleznete základní informace z činnosti Vlastivědného spolku, pozvánky na připravované akce, průběžné informace o činnosti spolku.

Výstava Bible 2018

přidáno: 4. 3. 2018 9:27, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 14. 3. 2018 4:54 ]

Od 5.4.2018 můžete v Červeném Kostelci shlédnout unikátní výstavu výtisků bible s názvem "BIBLE - kniha, která psala dějiny"


6.4.-13.5.2018, Výstavní síň na náměstí T.G.M. v Červeném Kostelci

Vernisáž výstavy 5.4.2018 od 16:00 hodin


Unikátní výstava výtisků bible. Během výstavy můžete zhlédnout originální bible od 16. do 20. století, a to nejenom české, ale i zahraniční. Unikátem bude kopie Ďáblovy bible, největší knihy světa, vytvořené knihařstvím Jiřího Fogl a Pavlína Rambová v Žamberku. Návštěvník bude moci spatřit vše, co s vývojem bible souvisí, seznámí se s psacími látkami, vývojem písma, její rukopisnou podobou a proměnami, kterými prošla bible od objevu černého umění do současnosti.

Vernisáž výstavy (5.4.2018) spojená s kulturním programem a komentovanou prohlídkou. Můžete se těšit na ukázku středověké písařské dílny, zkusit si různé kaligrafické techniky, nebo přečíst si staré historické texty.

Můžete se těšit i na další doprovodné akce výstavy jako budou například komentované prohlídky, večerní prohlídky výstavy nebo doprovodné besedy.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Pořadatelem výstavy je Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec.


Kraslice a kroje 2018

přidáno: 4. 3. 2018 9:23, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 4. 3. 2018 9:28 ]

Od 22.3.2018 si můžete v Červeném Kostelci prohlédnout překrásné tradiční kraslice, lidové kroje a úchvatné krojové panenky

23.3.-1.4.2018, Výstavní síň na náměstí T.G.M. v Červeném Kostelci

Vernisáž výstavy 22.3.2018 (čtvrtek) od 16:00 hodin


Na konci měsíce března zavoní červenokostelecká výstavní síň jarem.

Vždyť velikonoce, kraslice a kroje s panenkami potěší děti i dospělé. Můžete se těšit na tradiční velikonoční výstavu. A jak již její název napovídá, můžete očekávat nádherné kraslice z unikátních sbírek paní Rusové, stejně tak i překrásné lidové kroje.

K shlédnutí budou stovky kraslic, desítky lidových krojů a dalších krojovaných panenek. Věříme, že tato výstava vás příjemně potěší, velikonočně naladí a dostatečně inspiruje.

Vernisáž výstavy (22.3.2018) bude spojená s malým kulturním programem a drobným občerstvením.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Pořadatelem výstavy je Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec.


Osmičková výročí v historii města

přidáno: 4. 3. 2018 9:19, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 4. 3. 2018 9:28 ]

Přijďte si s námi podebatovat o letošních (osmičkových) výročích města Červený Kostelec - a je jich opravdu hodně....

15.03.2018, Knihovna Břetislava Kafky v Červeném Kostelci

Multifunkční centrum, od 16:00 hodin


Letošní osmičková výročí se významně dotýkají historie našeho města i celé naší země. Vždyť si letos připomínáme takové roky, jako byl rok 1918, 1938, 1948 či rok 1968.

Při této besedě si popovídáme o tom, jak místní obyvatelé žili v průběhu třicetileté (1618-1648) a sedmileté (1756-1763) války, jak přijali zprávu o vyhlášení Československa v roce 1918, jaká situace tu panovala v období mnichovské krize v září a říjnu roku 1938, nebo jaké pocity převažovaly během srpnové okupace v roce 1968. Ale dozvíte se toho mnohem více.

Přednášet bude Bc. Richard Švanda, historik, správce pevnosti Dobrošov, autor mnoha odborných knih, populárně naučných publikací a článků.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Pořadatelem výstavy je Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec.


Beseda – ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 A NAŠI LEGIONÁŘI

přidáno: 14. 1. 2018 3:24, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 14. 1. 2018 3:25 ]

28.2.2018 - Tématická beseda  ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 a naši legionáři (letos si připomínáme 100 výročí  ČS.REPUBLIKY 1918-2018)

Přijměte naši pozvánku na další tématickou besedu s názvem ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 A NAŠI LEGIONÁŘI.

V rámci besedy si budeme povídat o době před vznikem ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY, situaci a příčinách v okamžiku zrodu naší nové samostatné republiky. Připomeňme si okamžiky, které před sto lety zasloužily o vznik naší samostatné republiky.

Dozvíte se také o našich legionářích, o jejich působením v bojích a jejich osudech v letech 1914-1918. Beseda bude doplněna o promítání dobových fotografií ze života našich legionářů.

Beseda se uskuteční ve středu 28.2.2018 od 16:00 hodin v prostorách Multifunkčního centra v Knihovně Břetislava Kafky (Sokolská ulice) v Červeném Kostelci. Vstupné je dobrovolné.

Besedovat s vámi bude: Josef Pinkava - autor nově vydané knihy o červenokosteleckých legionářích, popisující ve vzpomínkách přímých účastníků, jejich pouť od Zborova přes Vladivostok zpět do Evropy.

Těšíme se na vaši účast

Výstava - Dva odlišné světy

přidáno: 12. 1. 2018 1:11, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 12. 1. 2018 1:11 ]

KULTURNÍ  AKCE  různých spolků v ČERVENÉM  KOSTELCI ke 180. výročí pobytu spisovatelky B. Němcové v našem městěMilí čtenáři, rádi bychom Vás seznámili se zajímavými akcemi, které v první polovině roku 2018 připomenou krátký pobyt spisovatelky Boženy Němcové v našem městě. 

Mnozí z Vás již navštívili dvě akce pořádané Vlastivědným spolkem v Červeném Kostelci, které toto výročí předznamenaly již na podzim r. 2017 (Beseda: Bulharská stopa B. Němcové – 5. 10. 2017  a výstava v Domku Boženy Němcové: Vánoce s pohádkou Boženy Němcové, od 30. 11. 2017 do 10. 12. 2017).  

Od září 2017 do června 2018 již také probíhá tzv. ŠKOLNÍ PROJEKT, o Boženě Němcové, do něhož se zapojily MŠ, ZŠ a další školy v Červeném Kostelci a blízkém okolí, různými akcemi a činnostmi ve školách. Na tyto akce navazujeme 1. 2. 2018 - pohádkou O kocouru, kohoutu a kose, kterou budou hrát  OCHOTNÍCI  Z OLEŠNICE v divadle J. K. Tyla.

V únoru (8.2.- 23.2.) 2018 pořádá Vlastivědný spolek v Červeném Kostelci ještě netradiční výstavu: Dva odlišné světy –  B. Němcová a K. Zaháňská (Čím si zaslouží naší pozornost?  Víme o nich již vše?).

K dalším JARNÍM  AKCÍM: a) výstava k 11. ročníku soutěže  DĚTI  RODNÉMU  KRAJI  -  konec dubna/začátek května r. 2018, b) a akce Děti a pohádky B. Němcové – v zahradě za Domkem B. Němcové - květen/červen 2018), budou průběžně vylepovány plakáty, na kterých již bude uveden přesný termín, místo konání a další důležité údaje. Sledujte proto vývěsní tabule a plakátovací plochy.
Rádi bychom ještě poděkovali malířce Evě Skořepové z České Skalice za zapůjčení jí malovaných obrázků k pohádkám od B. Němcové, ale i organizacím, spolkům a jednotlivcům, kteří se s námi podíleli na přípravách únorové výstavy i dalších akcí. Jsou to: MKS v Červeném Kostelci, Muzeum B. Němcové v České Skalici, kastelán zámku v Ratibořicích – p. Ivan Češka, dobové šaty zapůjčili a instalovali manželé Nešněrovi a Michaela Švábová z Úpice a SVČ BÁJO v České Skalici, dále Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky v Červeném Kostelci. A také pánové L. Jančík, F. Haman a L. Linhart, kteří nám vytvořili některé trojrozměrné předměty. Děkujeme také členům souboru OCHOTNÍCI OLEŠNICE, dětem z folklorního souboru HADÁŘEK z Červeného Kostelce  hudebnicím - Lídě Klugarové a Janě Šimkové,Vitverové. Ti  8. 2. 2018, spolu s Boženou Němcovou, výstavu otevřou a nakonec 23. 2. 2018  výstavu, spolu s Kateřinou Zaháňskou, uzavřou.

Na všechny plánované akce Vás pořadatelé srdečně zvou. Věříme, že Vás netradiční obsah výstavy zaujme.
/Dagmar Brázdová, Vlastivědný spolek/

info 01-2018

přidáno: 28. 12. 2017 3:22, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 28. 12. 2017 3:22 ]

Malé ohlédnutí za prosincovými akcemi našeho spolku

Prosincové akce našeho spolku

Výstava Vánoce s pohádkou Boženy Němcové v Domku Boženy Němcové

V závěru roku 2017 se nám sešly termíny 3 dlouhodobě připravovaných akcí spolku, konkrétně výstava Vánoce s pohádkou Boženy Němcové, výstava Červený Kostelec kdysi a dnes a vydání stejnojmenné knihy. Jsem velice rád, že se uvedené aktivity spolku vydařily a nalezly své příznivce.  Výstava Vánoce s pohádkou Boženy Němcové byla doprovázena bohatým doprovodným programem pro děti z mateřských a základních škol, stejně tak i zajímavými ukázkami dobových řemesel. 

Zde bych si dovolil vyslovit velké poděkování paní Haně Šlechtové, Dagmaře Brázdové, Janě Vackové a pánovi Ottovi Hepnarovi za jejich aktivitu, ochotu zrealizovat danou akci a její celkové úspěšné zvládnutí.

Červený Kostelec - kdysi a dnes

Zároveň souběžně probíhala další spolková akce, kterou byla výstava dobových fotografií s názvem Červený Kostelec kdysi a dnes. Vernisáž této akce byla navíc spojena i se křtem nové, stejnojmenné knihy. Na výstavě jste měli možnost shlédnout více jak 160 samostatných dvojic fotografií, z nichž vždy jedna představovala starou dobovou fotografii a druhá pohled současného fotografa. I zde mne potěšil zájem a zápal pro hledání souvislostí u návštěvníků výstavy a věřím, že výstavu lze hodnotit podle těchto ohlasů pozitivně. Nově vydaná kniha pak byla jakýmsi završením celoroční činnosti a i zde věřím, že potěšila mnohé pod vánočním stromkem. 

Každopádně i zde si dovoluji vyslovit velké poděkování všem, kteří vydání knihy podporovali a zejména pak panu Oldřichu Nermuťovi za jako ochotu a angažování se v dané věci.

VÝZVA - hledáme zajímavé knižní výtisky bible

Připravujeme na duben-květen novou výstavu

Nicméně nový rok je před námi a již nyní připravujeme další zajímavé akce. Pro naši další chystanou výstavu v Červeném Kostelci, jejímž tématem budou nejrůznější vydání bible, hledáme majitele zajímavých výtisků bible, jejího tradičního i netradičního provedení. Rádi bychom si případně takové bible zapůjčili a dle dohody s majiteli i začlenili do této výstavy. 

Jste-li tedy majitelem zajímavého výtisku, případně vlastníte-li výtisk bible a máte k němu i zajímavý osobní příběh, kontaktujte nás (např. tel. 724 088 587). Předem děkujeme za ochotu ke spolupráci.

Připravujeme nové besedy v Multifunkčním centru

Od ledna zahajujeme nové pásmo vlastivědných besed, které se budou konat v prostoru Multifunkčního centra v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci. A co pro vás máme připraveno?

18.01.2018 O pozapomenutých významných osobnostech města (přednášející Richard Švanda)
15.02.2018 Kniha Byli u toho a čs. legionáři (Josef Pinkava)
15.03.2018 Významná osmičková výročí v historii města (Richard Švanda)
19.04.2018 Bible v dějinách knižní kultury (Richard Švanda)
17.05.2018 Červenokostelecko za protektorátu 1939-1945 (Richard Švanda)
14.06.2018 Kdo byl Leopold Abeles, aneb textilnictví na Červenokostelecku (Richard Švanda)

Tímto pásmem besed chceme navázat na minulá léta, kdy jsme tyto besedy pořádaly a jejich obliba stoupala, nicméně z důvodu časového vytížení jsme je nemohly realizovat. Pevně věříme, že si nyní, takto znovuobjevené besedy naleznou své tradiční návštěvníky - vždyť historie našeho města a regionu má stále co nabízet....

Nové číslo sborníku Rodným krajem

V závěru minulého roku vyšlo nové (55.) číslo regionálního vlastivědného sborníku Rodným krajem. I zde si dovolím jedno malé ohlédnutí. V roce 2017 došlo k již dlouhou dobu avizované obměně redakční rady našeho sborníku a stejně tak došlo i k posunu v grafické stránce celé publikace. Zároveň byla učiněna změna a rozšíření obsahové stránky sborníku, jež by měla zvýšit jeho atraktivitu, a to jak pro stávající čtenáře, tak i pro nový okruh čtenářů. Pevně věřím, že se tyto nové cíle podaří novému redakčnímu týmu zdárně zvládnout a přeji celé redakční radě mnoho nových nápadů, zajímavých článků a nových dychtivých čtenářů. 

Již nyní se těšíme na další setkání s vámi. Do nového roku 2018 přejeme všem hodně zdraví, spokojenosti a splněných přání.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku


Pozvánka na besedu - O pozapomenutých významných osobnostech města

přidáno: 28. 12. 2017 2:47, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 28. 12. 2017 2:49 ]

V lednu (18.1.2018) zahajujeme další cyklus besed s regionální tématikou

Přijměte naši pozvánku na tématickou besedu s názvem O POZAPOMENUTÝCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTECH MĚSTA, jejímž hlavním cílem je připomenout si některé osobnosti z historie Červeného Kostelce.

Hovořit se bude o osobnostech, jakými byli například Robert Dvořáček, Edmund Chaura, Odon Keyzlar, Hubert Klatovský, Celestin Matějů, Josef Krušina, Zdeněk Prouza, Antonín Pluhař, Josef Šimek, Otakar Vochoč, Josef Konarovský, Edita Skálová a Julie Šupichová
Přijďte si poslechnout zajímavé povídání o lidech, kteří dokázali svými činy a postoji pozvednout naše město a zviditelnit jej v širším povědomí..

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 18.1.2018 od 16:00 hodin v prostorách Multifunkčního centra v Knihovně Břetislava Kafky (Sokolská ulice) v Červeném Kostelci. Vstupné je dobrovolné.

Přednášet bude Bc. Richard Švanda - historik, člen Vlastivědného spolku, správce Pevnosti Dobrošov, spisovatel a autor mnoha článků a publikací se zaměřením právě na historii a náš region.

Těšíme se na vaši účast
.

Nové fotky ve fotogalerii - křest nové knihy

přidáno: 7. 12. 2017 3:53, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 7. 12. 2017 3:54 ]

Přinášíme nové fotografie z akce Vernisáž výstavy Červený Kostelec kdysi a dnes a křtu nové knihy

https://photos.app.goo.gl/4KymC5F0qQPqdZDD3

Fotogalerie - Vernisáž výstavy "Vánoce s pohádkou Boženy Němcové"

přidáno: 7. 12. 2017 3:39, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 7. 12. 2017 3:42 ]

Nové fotky ve fotogalerii...

Do fotogalerie jsme přidali fotografie z vernisáže naší výstavy Vánoce s pohádkou Boženy Němcové.

https://photos.app.goo.gl/QoRS6CrRhWzoDYVJ2


Červený Kostelec kdysi a dnes

přidáno: 14. 11. 2017 2:09, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 14. 11. 2017 10:38 ]

Červený Kostelec na dobových i současných fotografiích - to je nová kniha, nové promítání i nová výstava...

Máme za sebou stovky hodin hledání zajímavých fotografií v depozitáři, v soukromých archívech či albech. Vyhledávali jsme nejrůznější dobové fotografie a k nim pak nechali nafotit současný pohled na stejné místo. Výsledkem je fotokniha formátu A4, ve které vám představíme více jak stovku zajímavých dobových pohledů do nejrůznějších koutů Červeného Kostelce a zároveň vám tato místa představíme i současným pohledem. 

Kniha vyjde na začátku prosince a její prodej bude zahájen na slavnostní vernisáži spojené s jejím křtem - toto zahájení se skuteční ve středu 6. 12. od 16:00 hodin, Ještě s předstihem pro vás budeme mít i malou ochutnávku  v podobě promítání spojeného s besedou, které se uskuteční v pátek 1.12. 2017 v Kině Luník. A samozřejmě jsme nezapomněli ani na výstavu, která bude ve výstavní síni od 7.12. do 17.12.2017, každý den od 10-12 a 13-17 hodin. 

Takže pro jistotu sumarizujeme všechny související akce:
pátek 1.12.2017 - promítání a beseda, Kino Luník, zahájení v 18:00 hodin
středa 6.12.2017 - vernisáž výstavy, křest knihy a zahájení prodeje, výstavní síň, od 16:00 hodin
čtvrtek 7.12.2017 až neděle 17.12.2017 - výstava “Červený Kostelec kdysi a dnes”, výstavní síň 

Těšíme se na setkání s vámi při některé z těchto našich připravovaných akcích. A také budeme potěšeni, koupíte-li si tuto naši novou knihu....

1-10 of 65