Aktuality z Vlastivědného spolku

V této sekci naleznete základní informace z činnosti Vlastivědného spolku, pozvánky na připravované akce, průběžné informace o činnosti spolku.

Kostelec na fotografiích

přidáno: 23. 5. 2017 2:00, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 5. 2017 2:00 ]

Zveme vás na besedu - Červený Kostelec na starých dobových fotografiích (beseda s promítáním, 15.6.2017)

V souvislosti s přípravou nové publikace se starými dobovými fotografiemi Červeného Kostelce, na které spolupracuje Vlastivědný spolek, Fotoklub, MKS Červený Kostelec a fotograf Oldřich Nermuť, připravujeme i malou besedu spojenou s promítáním některých dobových fotografií.

Chceme se trošku pobavit nad těmito krásnými fotografiemi a budeme rádi, pokud se do této besedy i aktivně zapojíte. Proto klidně přineste i své vlastní fotografie, své znalosti starého Kostelce a rádi si o nich popovídáme.

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 15.6.2017 od 16:00 hodin v Multifunkčním centru v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci. Vstupné je dobrovolné.

Beseda 11.05.2017

přidáno: 12. 5. 2017 9:41, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 12. 5. 2017 9:42 ]

Beseda s panem Antonínem Burdychem zahájila celosezónní výstavu v Domku Boženy Němcové

Ve čtvrtek 11.5.2017 se od 16:00 hodin uskutečnila v Domku Boženy Němcové poutavá beseda s panem Antonínem Burdychem, jejímž hlavním tématem byly události, které se odehrály na Končinách a Bohdašíně v roce 1942. Pan Antonín Burdych poutavým způsobem seznámil přítomné se sledem jednotlivých událostí a osobních příběhů, které vyústily na konci června roku 1942 k prozrazení úkrytu parašutisty Jiřího Potůčka ze skupiny Silver-A, odhalení úkrytu ilegální vysílačky Libuše a byly zakončeny popravou statečných občanů této místní části a našich spoluobčanů.

Samotná beseda je jen jednou z akcí, které byly na tento rok, kdy si připomínáme 75 let od těchto událostí, připraveny. Právě v tento den byla pro veřejnost otevřena celosezónní výstava v Domku Boženy Němcové s názvem Končinské události 1942-2017, jejímž hlavním cílem je seznámit návštěvníky města, ale i občany našeho města, s těmito událostmi. Chceme si i touto formou připomenou odvahu všech lidí, kteří se v době tvrdé nacistické okupace nebáli postavit okupantům a dokázali bojovat za vyšší hodnoty, jako je svoboda, statečnost a spravedlnost.

Výstavu připravil Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec ve spolupráci s MKS Červený Kostelec. Na přípravě textů pro 10 samostatných výstavních panelů se spolupracovalo s Mgr. Pavlínou Švandovou (rozenou Nývltovou), autorkou známé publikace věnující se těmto událostem. Dále bylo využito i archivních materiálů z Muzejního depozitáře, Města Červený Kostelec a ze soukromých sbírek p. Antonína Burdycha.

Za Vlastivědný spolek si dovoluji i touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě této výstavy, zejména pak paní Mgr. Pavlíně Švandové, jejíž odborná pomoc nám velice pomohla. Velké poděkování také rozhodně patří i panu Antonínu Burdychovi za jeho neutuchající zájem a přičinění při seznamování široké veřejnosti s těmito historickými událostmi.

Výstava je veřejnosti přístupná v Domku Boženy Němcové až do 30.9.2017 (tj. vždy denně kromě pondělí, od 9-12 a13-17 hodin). Přijměte naše srdečné pozvání.

Pro zájemce o tuto tématiku také vřele doporučujeme připravovanou akci Libuše volá Londýn, která se uskuteční v neděli 11.6.2017 na Bohdašíně, Končinách a bude zakončena slavnostním večerem v Červeném Kostelci.

Za Vlastivědný spolek Ing. R. Kejzlar


Expozice v DBN - Končinské události 1942 (75 let)

přidáno: 24. 4. 2017 10:17, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 1. 5. 2017 6:17 ]

Pro letošní turistickou sezónu jsme připravili v Domku Boženy Němcové novou expozici věnovanou Končinským událostem roku 1942

Výstava: Končinské události 1942 (75. let, 1942-2017)

Obdobně jako v minulém roce, kdy náš spolek připravil do Domku Boženy Němcové samostatnou expozici o našem významném rodákovi Břetislavu Kafkovi, tak i letos jsme se rozhodli k přípravě další podobné výstavy. Za hlavní téma bylo zvoleno 75 let od událostí, které významně zasáhly do života mnoha rodin v oblasti Končin a Bohdašína. Jsme přesvědčeni, že odvahu a statečnost těchto lidí bychoj si měli stále připomínat.

I proto jsme rádi, že i další spolky v našem okolí (Spolek VH TS 20 Pláň) a Město Červený Kostelec přišlo s obdobným tématem a mohl tam vzniknout rozsáhlejší soubor akcí, připomínajících tyto historické události.

Samostatná výstava k památce Končinských událostí

U příležitosti 75 let od událostí z roku 1942 na Končinách a Bohdašíně jsme ve spolupráci s MKS Červený Kostelec připravili sezónní expozici v Domku Boženy Němcové věnovanou těmto významným událostem.

Na přípravě textů pro expozici bylo spolupracováno s Mgr. Pavlínou Švandovou (rozenou Nývltovou), autorkou známé publikace (Příběh odvahy a zrady) věnující se těmto událostem. S její pomocí a využitím archivních materiálů z Muzejního depozitáře a ze sbírek p. Antonína Burdycha se nám podařilo vytvořit menší expozici. Tato expozice bude slavnostně zahájena dne 11. května 2017 a potrvá v Domku Boženy Němcové až do 30. září 2017 (ukončení turistické sezóny).  

Beseda u příležitosti slavnostního zahájení výstavy

Slavnostní zahájení expozice se uskuteční 11. května 2017 od 16.00 hodin a bude spojeno s besedou s panem Antonínem Burdychem. Přijměte naše srdečné pozvání na tuto besedu. Akci organizuje Vlastivědný spolek při MKS v Červeném Kostelci

Kromě těchto našich 2 akcí (besedy a celosezónní expozice) pak Město Červený Kostelec a SVH TS20 Pláň připravuje ve spolupráci s Rotou Nazdar a zástupci VHM i celodenní akci s názvem Libuše volá Londýn, která se uskuteční 11.6.2017

Celodenní akce Libuše volá Londýn (11.6.2017)

Akce se bude konat na Bohdašíně, kde bude kromě vlastního pietního aktu předvedena i ukázka vojenského ležení a techniky, ukázka výcviku parašutistů a představena i funkční replika vysílačky Libuše, včetně ukázky vysílání do Londýna. 
Následovat bude procházka na Končiny, kde bude program pokračovat u památníku na Končinách se slovním doprovodem pana Ant. Burdycha. v 17:00 hodin pak bude program pokračovat v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci, a to tématicky zaměřeným programem včetně besedy s vojenským historikem plk. Eduardem Stehlíkem a Mgr. Pavlínou Švandovou.REKAPITULACE všech akcí:

Místo konání: Domek Boženy Němcové v Červeném Kostelci

 • Výstava: od 11.5.2017 do 30.9.2017 (každý den, kromě pondělí, vždy 9-12 a 13-17)

 • Beseda: 11.5.2017 od 16:00 hodin

Bohdašín, Končiny, Červený Kostelec
 • Celodenní akce Libuše volá Londýn: 11.6.2017

Beseda o čs. legionářích

přidáno: 24. 4. 2017 9:59, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 24. 4. 2017 9:59 ]

Zveme vás na besedu : Od Zborova přes Vladivostok do Evropy

Beseda: Od Zborova přes Vladivostok do Evropy

V souvislosti s přípravou nové publikace, jejímž autorem bude pan Josef Pinkava, připravujeme s tímto autorem zajímavou besedu o osudech červenokosteleckých legionářů v Rusku. Přijďte si poslechnout životní anabáze a osudy našich rodáků - legionářů v dalekém Rusku a při jejich cestě zpět do Evropy.

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 25.5.2017 od 17. hodin v Multifunkčním centru v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci. Dokončení knihy s pracovním názvem “Byli u toho”, mapující osudy červenokosteleckých rodáků působících v legiích popisujících jejich cestu přes Zborov, Bachmač a Vladivostok zpět do Evropy předpokládáme v závěru letošního roku. O přesném datu vydání knihy vás budeme včas informovat. Akci pořádá Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec

 • Místo konání: Multifunkční centrum, Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec

 • Beseda: čtvrtek 25.5.2017 od 17:00 hodin

Beseda - Končinské události

přidáno: 24. 4. 2017 9:56, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 24. 4. 2017 9:56 ]

Připravujeme besedu a výstavu: Končinské události 1942 (75. let, 1942-2017)

Beseda a výstava:
Končinské události 1942 (75. let, 1942-2017)

U příležitosti 75 let od událostí z roku 1942 na Končinách a Bohdašíně jsme ve spolupráci s MKS Červený Kostelec připravili sezónní expozici v Domku Boženy Němcové věnovanou těmto významným událostem.

Na přípravě textů pro expozici bylo spolupracováno s Mgr. Pavlínou Švandovou (rozenou Nývltovou), autorkou známé publikace věnující se těmto událostem. S její pomocí a využitím archivních materiálů z Muzejního depozitáře a ze sbírek p. Antonína Burdycha se nám podařilo vytvořit menší expozici. Tato expozice bude slavnostně zahájena dne 11. května 2017 a potrvá v Domku Boženy Němcové až do 30. září 2017.  Slavnostní zahájení expozice se uskuteční 11. května 2017 od 16.00 hodin a bude spojeno s besedou s panem Antonínem Burdychem. Přijměte naše srdečné pozvání na tuto besedu. Akci organizuje Vlastivědný spolek při MKS v Červeném Kostelci

 • Místo konání: Domek Boženy Němcové v Červeném Kostelci

 • Beseda: čtvrtek 11.5.2017 od 16:00 hodin

 • Výstava: od 12.5.2017 do 30.9.2017 (každý den, kromě pondělí, vždy 9-12 a 13-17)

Staré fotografie Kostelce

přidáno: 15. 3. 2017 9:23, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 15. 3. 2017 9:24 ]

Hledáme staré, a ještě starší fotografie Červeného Kostelce

Máte doma zajímavé staré fotografie či pohlednice Červeného Kostelce? Mohou to být fotografie budov, ulic, celkových pohledů na město, dobové pohlednice nebo i fotografie událostí. Případně se může jednat i fotografie zajímavostí v okolí Červeného Kostelce, památek či významných míst. Toto všechno nás zajímá. A ještě více nás zajímají příběhy, které jsou s takovými fotografiemi spojeny. Jak vznikaly, z jaké jsou doby a co obsahuji. 

Pokud něco takového doma máte, podělte se s námi. Rádi takové dokumenty převezmeme do muzejního depozitáře, nebo se můžeme dohodnout na jejich zapůjčení pro studijní účely nebo přípravu výstav či publikování.

Jak jsme již avizovali v minulém zpravodaji, jsou v současnosti v plném proudu přípravy na vydání fotopublikace s tématikou Kostelec kdysi a dnes. Chceme vám v této publikaci, vydávané ve spolupráci s MKS a Fotoklubem ČK, ukázat Kostelec na starých dobových fotografiích a pohled na nový Kostelec očima soudobé fotografie. K vydání (cca 11/2017) této publikace plánujeme na podzim tohoto roku samozřejmě tématickou výstavu.

Velikonoční výstava 2017

přidáno: 15. 3. 2017 8:54, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 15. 3. 2017 8:55 ]

Výstava JARO V DOMKU BOŽENY NĚMCOVÉ 7.4.-14.4.2017

Na duben chystáme výstavu - Jaro v Domku Boženy Němcové

V dubnu, konkrétně od pátku 7.dubna 2017 do pátku 14.dubna 2017 pro vás připravujeme tématickou výstavu v Domku Boženy Němcové.s názvem “Jaro v Domku Boženy Němcové”. Chceme si tak připomenout nejen nadcházející velikonoční svátky, ale i obecně svátky jara, které oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku.

Přijďte se podívat na jarní výzdobou naladěný Domek Boženy Němcové, prohlédnout si kraslice a kroje, dozvědět se něco o velikonočních tradicích a zvycích. Prostě přijďte načerpat inspiraci. Jarem budou inspirované i obrázky, které pro vás připravily děti z MŠ Náchodská nebo fotografie, které budou prezentovat členové červenokosteleckého Fotoklubu.

Samotné výstavě pak bude předcházet její vernisáž, která se bude konat ve čtvrtek 6.4.2017 od 16.00 hodin. Vernisáž bude spojena s krátkou promluvou Mgr. Milana Horkého, ředitele Muzea B. Němcové v České Skalici. O hudební doprovod se postarají žáci ZUŠ v Červeném Kostelci.

Jak to vidí naše děti (2016)

přidáno: 28. 12. 2016 4:33, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 28. 12. 2016 4:54 ]

Vlastivědný spolek vydal novou elektronickou publikaci s názvem "Jak to vidí naše děti"

https://drive.google.com/file/d/0B1ZZpT9-GmxYdVotRGx6VmNselk/view?usp=sharing
Vlastivědný spolek v Červeném Kostelci by Vám rád představil novou vzpomínkovou publikaci (prozatím vydávané v elektronické podobě), jejíž název autoři nazvali „Jak to vidí naše děti“. V minulém roce oslavil Vlastivědný spolek a také jím vydávaný vlastivědný sborník Rodným krajem s dětskou přílohou mnohá významná výročí. Také v soutěži Děti rodnému kraji vyhodnotila porota pro tradiční výstavu vítězných prací již 10. ročník této soutěže.

A jelikož nás děti svými zajímavými, a někdy i netradičními nápady a pracemi, stále mile překvapují, sestavili jsme pro vás, tuto vzpomínkovou publikaci. V první části najdete výběr nejzajímavějších dětských příspěvků z Červeného Kostelce, ale i z celého kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků. Do druhé části jsme vybrali zajímavé pověsti o Červeném Kostelci a jeho okolí z 8. ročníku dětské soutěže Děti rodnému kraji. Vše jsme ještě doplnili vybranými pracemi z 9. a 10. ročníku této dětské soutěže, které svými tématy celou vzpomínkovou publikaci zajímavě dokreslují. Věříme, že se při prohlížení obrázků, čtení básniček, pověstí a pohádek, jejichž autory jsou právě děti kolem nás, pobavíte a získáte další zajímavý pohled do tvořivosti našich dětí. Vydáním této publikace chceme pomoci také studentům a žákům škol, kteří mohou při jejím prohlížení a pročítání nalézt pro sebe inspiraci ke studiu a další práci. Vy ostatní si jistě zavzpomínáte na svá dětská léta. Upozorňujeme Vás, jako zájemce o tuto vzpomínkovou publikaci, že ji tentokrát nebudeme (prozatím) vydávat tiskem, ale pouze v elektronické podobě. 

Publikace JAK TO VIDÍ NAŠE DĚTI (2016).pdf je pro vás přístupná zdarma
(ke stažení či šíření, děkujeme za případné uvedení zdroje, tj. našich stránek)

53. číslo sborníku Rodným krajem

přidáno: 15. 12. 2016 9:32, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 15. 12. 2016 9:32 ]

Právě vyšlo nové (53.) číslo vlastivědného sborníku Rodným krajem

V polovině prosince 2016 vyšlo další, tentokráte již 53., číslo vlastivědného regionálního sborníku Rodným krajem.

Nové číslo sborníku si můžete zakoupit (cena 30 Kč) v předprodejích v našem regionu (v Červeném Kostelci například v Informačním centru, Trafice Dali, Papírnictví Ivín apod.).

Toto nové číslo přináší mnoho dalších zajímavých článků o naší historii, osobnostech našeho regionu a rozhodně by nemělo chybět v žádné knihovničce místních patriotů.

Z obsahu 53. čísla sborníku uvádíme:
 • PaedDr. Karel Řehák: Vánoční zamyšlení
 • Prof. PhDr.Vladimír Wolf: Jubilea Václava Havla
 • Jana Mikulová: Historie vzniku sborníku Rodným krajem
 • Mgr. Richard Švanda: Britské letáky nad Náchodskem v únoru 1940
 • Marcela Kollertová: Zlatý odznak J. K. Tyla pro pana Františka drahoňovského
 • Bc. Jana Procházková: O profesních (speciálních) knihovnách Policka a Broumovska
 • PhDr. Vlastimil Havlík, Phd.: Bývalý dlouholetý českoskalický kronikář Jiří Samek oslavil devadesátiny.
 • Ing. Pavel Ježek: Kraj blízký mému srdci 
 • Mgr. Věra Vlčková: Hřbitov v České Skalici.
 • PhDr. Jiří Uhlíř: Rozhovor se starostou města Jaroměř ing. Jiřím Klepsou 
 • Mgr. Aleš Fetters: Jak se mluvívalo na Policku.
 • Radka Laštovičková: Ochotníci v Olešnici
 • Jaroslav Cita: Rošťáci z Vysokova (5)
 • Arnošt Vít: Ze „Vzpomínek na mládí“ Josefa Víta ze Studnice
 • Miroslava Mertlíková-Kultová: Vzpomínky na Kvíčalu
 • Ing. Vlastislav Balcar: Výtvarníci a fotografové na Lhotkách u Vítů.
 • Tomáš Borůvka: Galerie Města Trutnova 
 • Mgr. Vlastislav Tokoš: Malíř Gustav Vacek
 • Mgr. Alena Křivská : Josef Kulda nejen o sobě 
 • Eduard Merlo: Národní velikán pochází z Červeného Kostelce 
 • PaedDr. Blanka Dvořáčková: Nositelka ceny Magnesia Litera, Phdr. Blanka Jedličková, je absolventkou 
 • Jiráskova gymnázia v Náchodě
 • Mgr. Petr Kalousek: Pohádka o Hronovi.
 • PaedDr. Blanka Dvořáčková: Matyáš Falta, student Jiráskova gymnázia v Náchodě
 • Mgr. Vladimíra Junková: Vladimír Junek – nežádoucí novinář
 • Mgr. Věra Vlčková: Ing. Heřman Rufer
 • Lenka Pešková, Mgr. Aleš Fetters: Regionální literatura
 • Petr Hnyk: Bučnická sodovka a limonáda „Frischgeist“
 • Václav Jirásek: Čemu také studánky vděčí za svoji vodu.
 • PhDr. Jiří Uhlíř: Přejmenování jaroměřského gymnázia a udělení medaile.
 • Mgr. Jan Barták: Z historie bývalé školy v Rokytníku.
 • Prof. PhDr. Vladimír Wolf: Kladská komise 2016.
 • PhDr. Marcela Fraňková: Ocenění Phdr. Jiřího Uhlíře za celoživotní práci.
 • Mgr. Aleš Fetters: K pětasedmdesátce prof. PhDr. Vladimíra Wolfa
 • PhDr. Marcela Fraňková: Nová příloha pro děti.
 • Mgr. Aleš Fetters: Za Borisem Mědílkem
 • Mgr. Marcela Strachotová: Odešel Antonín Kubíček.
 • Mgr. Jan Barták, PhDr. Jaroslav Čáp, Mgr. Jan Čížek: Za Miroslavem Pichlem

Rejstřík sborníku RK

přidáno: 14. 12. 2016 8:11, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 14. 12. 2016 8:12 ]

Byl spuštěn vyhledávací rejstřík vlastivědného sborníku Rodným krajem

https://www.cervenykostelec.cz/sborniky-rodneho-kraje
Byl spuštěn vyhledávací rejstřík SBORNÍKU RODNÝM KRAJEM.  Podle zvolených kritérií je možné vyhledávat jednotlivé články ve vydaných číslech tohoto vlastivědného sborníku  

Prozatím rejstřík umožňuje vyhledání umístění článků, filtrovaných dle vybraných kritérií (autor, název článku, osobnost, datum narození/úmrtí, obsah článku, sekce sborníku  apod.. Výsledkem je pak rozpis umístění článků v jejich vytištěné podobě, což usnadní orientaci při zpětném vyhledávání článků.
Postupně budou propojovány jednotlivé položek rejstříku s elektronickou podobou vlastivědného sborníku Rodným krajem, čímž se ulehčí vyhledávání a zpřístupní se i obsah sborníku dalším čtenářům, odborníkům, badatelům a regionalistům..


1-10 of 52