Pozvánka na členskou schůzi Vlastivědného spolku

pozvánka
Zveme všechny členy Vlastivědného spolku na roční členskou schůzi, která se koná ve středu 06.03.2019 od 16:00 hodin (předpoklad ukončení 18:00 hod.) v prostoru Muzejního depozitáře (Multifunkční centrum v Knihovně Břetislava Kafky, Sokolská ul. Červený Kostelec)

Předběžný program schůze:
  • Prezentace účastníků
  • Uvítání členů schůze
  • Informace o činnosti Vlastivědného spolku
  • Plánované akce a činnosti Vlastivědného spolku na další období
  • Diskuse
  • Závěr

Občerstvení zajištěno.

Na vaši účast se těší výbor VS:

Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku

Otto Hepnar, vedoucí Muzejního depozitáře

František Tuček

Bc. Richard Švanda

Oldřich Nermuť
Ċ
Infocentrum Červený Kostelec,
13. 2. 2019 12:41