Regionální soutěž dětských prací "Děti rodnému kraji"

Vlastivědný spolek při MKS v Červeném Kostelci ve spolupráci s Městem Červený Kostelec a redakcí vlastivědného sborníku Rodným krajem pravidelně vyhlašuje regionální soutěž dětských prací v kraji Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků s názvem "Děti rodnému kraji"

Vyhlašovaná témata soutěže

- literární práce
- rukodělné práce
- výtvarné práce
- fotografické práce

Typy přihlašovaných škol do soutěže (státní i soukromé)

- mateřské školky
- základní školy
- střední školy, učiliště a gymnázia
- základní umělecké a speciální školy
Tato soutěž je vyhlašována vždy na dvouleté období a zapojují se do ní školy a vzdělávací zařízení z regionu spadajícího do Edice sborníku Rodným krajem. V každém vyhlašovaném ročníku je pak soutěž vyhlášena na jiné téma a zadání prací a přispívá tak k rozvoji dětí a mládeže v našem regionu. Aktuální propozice soutěže naleznete níže v textu a příloze stránky.

Soutěž je zpravidla vyhlašována na přelomu kalendářního roku s podrobným zadáním, s kterým jsou seznámeny jednotlivé školy a školská zařízení. Snahou je, aby tyto školy mohly zdárně zapracovat danou tématiku do vyučovacích témat a poté v prvních měsících následujícího roku vyhodnotit práce žáků a studentů na školách a přihlásit práce do soutěže. Uzávěrka prací do soutěže je zpravidla do konce února druhého roku. Následuje vyhodnocení odbornou porotou a vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií spojené s výstavou a vernisáží.

Nutno podotknout, že soutěž si za své dlouhé trvání zajistila již mnoho příznivců a jako vyhlašovatelé této dětské soutěže jsme hrdi na to, že přispívá k rozvoji dětské a mládežnické tvorby a napomáhá při vytváření jejich vztahu k rodnému kraji.

uzavřené ročníky soutěže "Děti rodnému kraji"

 1. ročník    1997-1998    téma literární a výtvarná tvorba (motiv: o svém vztahu k domovu, rodině...)
 2. ročník    1999-2000    téma literární tvorba (motiv: zaznamenat obraz z historie obce, významnou osobnost...)
 3. ročník    2001-2001    téma fotografická tvorba (motiv: náš kraj očima mladých fotografů)
 4. ročník    2002-2003    téma modelování různých materiálů (motiv: model stavby, sochy či exteriéru města)
 5. ročník    2004-2005    téma literární tvorba (motiv: čím žije naše město)
 6. ročník    2006-2007    téma výtvarná tvorba (motiv: pohled na město, zajímavé nebo historické budovy)
 7. ročník    2008-2009    téma fotografická tvorba (motiv: zákoutí města)
 8. ročník    2010-2011    téma literární tvorba (motiv: pohádka nebo pověst)
 9. ročník    2012-2013    téma literární, výtvarné, rukodělné, fotografické tvorby (motiv: 650 let Červeného Kostelce)

Aktuální ročník regionální soutěže "Děti rodnému kraji"

Pro období let 2014-2015 je vyhlášen 10. ročník soutěže, tentokráte na literárně-fotografické téma, přičemž motivem je komentovaná fotografie, aneb Postřehy z mého kraje.

Pro období 2014-2015 jsme zvolili zaměření na literárně-fotografickou tvorbu v podobě komentované fotografie, jelikož se domníváme, že mezi dětmi a mládeží je celá řada nadšených fotoamatérů. Soutěžící by měli představit své fotografie na dané téma, které opatří svým krátkým, originálním komentářem. Podtitul soutěže „Postřehy z mého kraje“ jistě dá soutěžícím mnoho tipů. 

Kombinaci literární tvorby (krátký text, komentář) a fotografie jsme zvolili záměrně. Jsme přesvědčeni, že k této kombinaci přispívá v nemalé míře i rozvoj moderních technologií. Vždyť skoro každý mobilní telefon již obsahuje kvalitní fotoaparát a řada fotoamatérů má kvalitní fotografické vybavení. Následně stačí tyto zachycené snímky krátce okomentovat a vyjádřit tak své pocity, dojmy, náladu nebo popis historie. 

A jistě uznáte, že o náměty na nejrůznější fotografie není v našem malebném regionu jistě nouze.

Podrobné propozice soutěže jsou k dispozici na těchto stránkách:
Ċ
Infocentrum Červený Kostelec,
5. 3. 2014 9:45
Comments