Databáze českého národního muzea e-Sbírky


http://www.esbirky.cz/
e-SBÍRKYje databáze českého Národního muzea. Shromažďuje údaje o sbírkových předmětech všech českých muzeí. 

přístup do e-Sbírky naleznete na http://www.esbirky.cz/

eSbírky jsou český internetový portál, který je určen k online prohlížení digitalizovaných muzejních sbírek. Je přístupný bez finančního a lokálního omezení. Vyhledávat a prohlížet lze předměty, fotografie a zvukové nahrávky skrze vyhledávací systém, jenž je rozdělen do kategorií podle instituce, typu sbírky, materiálu, místa původu nebo datace. Struktura vyhledávání je vypracována tak, aby sloužila laické veřejnosti i odborníkům.

eSbírky jsou Národním agregátorem České republiky pro Europeanu – databázi digitalizovaného kulturního dědictví v evropském měřítku. Svým obsahem tedy šíří eSbírky povědomí o českém muzejním bohatství a navazují důležitá zahraniční partnerství.
Comments