Kontaktní informace

s
Všeobecné kontaktní informace:

Muzejní depozitář:

  • Vedoucí depozitáře: Otto Hepnar
  • Kontaktní adresa: Sokolská 293, 549 41 Červený Kostelec (3. patro budovy)

Redakce Sborníku Rodným krajem:

  • Redaktorka: PhDr. Marcela Fraňková
  • Kontaktní adresa: Sokolská 293, 549 41 Červený Kostelec
  • Email: rodny.kraj@knihovnack.cz
  • Telefon: 491 463 384, 602 880 480