Vlastivědný spolek Červený Kostelec

Vlastivědný spolek je dobrovolné uskupení nadšenců pro regionální vlastivědu, místní region, jeho historii i současnost. Kraj ve kterém žijeme nám není lhostejný a aktivně se zajímáme o jeho historii, osudy rodáků či dalších osobností regionu a snažíme se o uchování odkazu této historie pro budoucí generace.

Připravujeme - nadcházející akce - aktuálně

Aktivně pro vás připravujeme další akce a těšíme se na setkání s vámi....

Beseda na DuBEN 2022 (2)

Mimořádně na úterý 5.4.2022 (17:00) pro vás připravujeme besedu spojenou s promítáním s názvem Ukrajina od východu na západ. Tentokráte se nejedná o besedu zaměřenou primárně na naši regionální tématiku, nicméně jsme přesvědčeni, že nám v současné situaci poskytne mnoho zajímavých informací. Paní Mgr. Brázdová se v ní zaměří na Ukrajinu, její historii i nedávnou "současnost" a pokusí se nám v ní přiblížit tuto zemi na východ od nás, která má s námi mnoho společného. Vstupné na akci bude dobrovolné a veškeré vstupné bude zasláno do sbírek na pomoc sužované Ukrajině.

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Beseda na dUBEN 2022

Na čtvrtek 14.4.2022 (17:00) pro vás připravujeme besedu spojenou s promítáním s názvem Červený Kostelec a okolí v umění. Letovisko Červený Kostelec bylo vždy oblíbeným výletním a rekreačním místem, kam zajížděli různé osobnosti společenského a kulturního života. Mnohé osobnosti se tu také narodili. Zdejší oblast si oblíbili herci, malíři i spisovatelé a v jejich tvorbě díky tomu nalezneme řadu zajímavých vzpomínek na Červenokostelecko. Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda.

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 2022

Přijďte si prohlédnout překrásnou přehlídku kraslic ze sbírky paní Anny Rusové, známé červenokostelecké krasličářky. Kromě úžasných kraslic můžete na výstavě shlédnout i ukázky nádherných lidových krojů a sbírku krojových panenek. Samozřejmě se dozvíte něco o oblíbených velikonočních tradicích a nahlédnete do lidových zvyků a tradic.

Výstava se koná ve výstavní síni MěÚ Červený Kostelec na náměstí T.G.M. a bude slavnostně zahájena 7.4.2022 v 16.00 hodin za přítomnosti paní Anny Rusové. Vernisáž bude doplněna i krátkým kulturním programem.

Samotná výstava pak bude otevřena každý den od 8.4.2022 (pátek) do 22.4.2022 (pátek), a to vždy 9-12 a 13-17 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.


nové publikace a tiskoviny od nás pro vás...

Nová kniha

Gustav Vacek - zapomenutý malíř

V prodeji (od června 2021) nová kniha o červenokosteleckém malíři Gustavu Vackovi, který patřil mezi významné portrétisty a figuristy své doby. V roce 2021 si připomínáme 200. výročí od jeho narození. O jeho životě a díle bylo dosud napsáno jen velice málo. I z tohoto důvodu se autor (Bc. Richard Švanda) rozhodl věnovat tuto práci jeho osobě a tvorbě.

Nová kniha

Kostelecká historická zastavení

V prodeji (od prosince 2020) nová kniha s fotografiemi "starého" Červeného Kostelce.

Kniha vás formou dobových fotografií provede Červeným Kostelcem a připomene vám známá i méně známá místa v našem městě. Některá již zcela zanikla, jiná jsou již zcela jiná a některá jsou pořád stejná... ostatně takový je osud všech měst a lidských sídel. Nicméně je vhodné se nad některými změnami zamyslet ....

Nová kniha

z Protektorátu do republiky

V prodeji (od 8.5.2019) nová kniha o Jindřichovi Křečkovi - Jitušovi.

Kniha popisující jeho anabázi za 2.světové války, kdy s čs. vojáky prošel celý svět. V knize jsou zaznamenány i jeho další, dosud nepublikované, vzpomínky na jeho dětství.

Nová kniha

Chudí lidé aneb jak to tehdy bylo v Kostelci?

V prodeji (od 18.06.2020) nová kniha s povídkou Chudí lidé od Boženy Němcové

Kniha představuje obnovené vydání oblíbené povídky Chudí lidé, která popisuje dobovou situaci v tehdejším (Červeném) Kostelci. Je doplněna o vysvětlující aparát, obrázky, fotografie, přičemž základní snahou je dovysvětlit tehdejší poměry, objasnit osudy postav obsažených v povídce a přiblížit tak povídku soudobému čtenáři.

Výzva - hledáme historické materiály

Stále hledáme fotky zajímavých historických zákoutí Červeného Kostelce, okolí našeho města nebo zajímavých historických akcí.

Obdobně hledáme další historické materiály jako jsou plakáty, pozvánky, historické poznámky, publikace a knihy k našemu regionu. Zajímavé jsou také pro nás nejrůznější plány a stavební dokumentace k červenokosteleckým budovám apod. Pokud něco zajímavého máte, pomozte nám. Předem děkujeme.

V rámci Vlastivědného spolku funguje sekce Muzejního depozitáře, která obhospodařuje sbírky písemností, fotografií a dalších regionálních dokumentů a předmětů s cílem pozvednutí muzejnictví v Červeném Kostelci na vyšší úroveň.

Zároveň v rámci Vlastivědného spolku působí i redakce Rodným krajem, jejíž hlavní činností je vydávání vlastivědného sborníku Rodným krajem, sborníku ve kterém publikují autoři své články zabývající se historií a historickými souvislostmi.

Nezapomíná se ani na práci s dětmi a mladými lidmi a tak je tradičně vyhlašována i dětská soutěž „Děti rodnému kraji“, která je vyhlašována na nejrůznější témata (literární, výtvarné, fotografické, modelářské apod.)

Vlastivědný spolek také organizuje řadu výstav a přednášek a přispívá tak k obohacení kulturního života občanů našeho města. V neposlední řadě se také Vlastivědný spolek snaží podporovat a rozvíjet ediční činnost svých členů při publikování regionálních článků či ucelených publikací.

Je vám tato činnost blízká? Zajímáte se také o historii i současnost Červeného Kostelce a jeho okolí? Chcete nám pomoci při našem snažení? Přijďte mezi nás - staňte se členem našeho spolku.

Rádi Vás u nás uvidíme. (jak se stát členem Vlastivědného spolku)