Vlastivědný spolek Červený Kostelec

Vlastivědný spolek je dobrovolné uskupení nadšenců pro regionální vlastivědu, místní region, jeho historii i současnost. Kraj ve kterém žijeme nám není lhostejný a aktivně se zajímáme o jeho historii, osudy rodáků či dalších osobností regionu a snažíme se o uchování odkazu této historie pro budoucí generace. 

Připravujeme - nadcházející akce - aktuálně

Aktivně pro vás připravujeme další akce a těšíme se na setkání s vámi....

Beseda na DUBEN 2023

Během této besedy si přiblížíme osudy židovských rodin Eisenmannových, Schackových, Weisskopfových a několika dalších žijících v Červeném Kostelci do období druhé světové války. Připomeneme si také období holokaustu a velké židovské emigrace po skončení druhé světové války. Besedovat s vámi bude historik Mgr. Richard Švanda. 

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

PŘIPRAVUJEME Další BESEDY NA Jaro 2023

Prozatím máme vybrané termíny, a to konkrétně:

Konání besed předpokládáme vždy ve čtvrtek, v osvědčených 17:00 hodin, vždy na cca 1-2 hodiny. A jako v minulosti platí, že jsme rádi za jakékoliv reakce, doplnění či náměty (ostatně proto tomu říkáme beseda). Takže již nyní se na vás těšíme, nezapomeňte si proto termíny zadat do svého kalendáře.

nové publikace a tiskoviny od nás pro vás...

Nová kniha

Gustav Vacek - zapomenutý malíř

V prodeji (od června 2021) nová kniha o červenokosteleckém malíři Gustavu Vackovi, který patřil mezi významné portrétisty a figuristy své doby. V roce 2021 si připomínáme 200. výročí od jeho narození. O jeho životě a díle bylo dosud napsáno jen velice málo. I z tohoto důvodu se autor (Bc. Richard Švanda) rozhodl věnovat tuto práci jeho osobě a tvorbě.

Nová kniha

Kostelecká historická zastavení

V prodeji (od prosince 2020) nová kniha s fotografiemi "starého" Červeného Kostelce.

Kniha vás formou dobových fotografií provede Červeným Kostelcem a připomene vám známá i méně známá místa v našem městě. Některá již zcela zanikla, jiná jsou již zcela jiná a některá jsou pořád stejná... ostatně takový je osud všech měst a lidských sídel.  Nicméně je vhodné se nad některými změnami zamyslet ....

Nová kniha

z Protektorátu do republiky

V prodeji (od 8.5.2019) nová kniha o Jindřichovi Křečkovi - Jitušovi.

Kniha popisující jeho anabázi za 2.světové války, kdy s čs. vojáky prošel celý svět. V knize jsou zaznamenány i jeho další, dosud nepublikované, vzpomínky na jeho dětství.

Nová kniha 

Chudí lidé aneb jak to tehdy bylo v Kostelci?

V prodeji (od 18.06.2020) nová kniha s povídkou Chudí lidé od Boženy Němcové

Kniha představuje obnovené vydání oblíbené povídky Chudí lidé, která popisuje dobovou situaci v tehdejším (Červeném) Kostelci. Je doplněna o vysvětlující aparát, obrázky, fotografie, přičemž základní snahou je dovysvětlit tehdejší poměry, objasnit osudy postav obsažených v povídce a přiblížit tak povídku soudobému čtenáři.

Výzva - hledáme historické materiály

Stále hledáme fotky zajímavých historických zákoutí Červeného Kostelce, okolí našeho města nebo zajímavých historických akcí.

Obdobně hledáme další historické materiály jako jsou plakáty, pozvánky, historické poznámky, publikace a knihy k našemu regionu.  Zajímavé jsou také pro nás nejrůznější plány a stavební dokumentace k červenokosteleckým budovám apod. Pokud něco zajímavého máte, pomozte nám. Předem děkujeme.

V rámci Vlastivědného spolku funguje sekce Muzejního depozitáře, která obhospodařuje sbírky písemností, fotografií a dalších regionálních dokumentů a předmětů s cílem pozvednutí muzejnictví v Červeném Kostelci na vyšší úroveň.

Zároveň v rámci Vlastivědného spolku působí i redakce Rodným krajem, jejíž hlavní činností je vydávání vlastivědného sborníku Rodným krajem, sborníku ve kterém publikují autoři své články zabývající se historií a historickými souvislostmi.

Nezapomíná se ani na práci s dětmi a mladými lidmi a tak je tradičně vyhlašována i dětská soutěž „Děti rodnému kraji“, která je vyhlašována na nejrůznější témata (literární, výtvarné, fotografické, modelářské apod.)

Vlastivědný spolek také organizuje řadu výstav a přednášek a přispívá tak k obohacení kulturního života občanů našeho města. V neposlední řadě se také Vlastivědný spolek snaží podporovat a rozvíjet ediční činnost svých členů při publikování regionálních článků či ucelených publikací. 

Je vám tato činnost blízká? Zajímáte se také o historii i současnost Červeného Kostelce a jeho okolí? Chcete nám pomoci při našem snažení? Přijďte mezi nás - staňte se členem našeho spolku. 

Rádi Vás u nás uvidíme. (jak se stát členem Vlastivědného spolku)