Vlastivědný spolek Červený Kostelec

Vlastivědný spolek je dobrovolné uskupení nadšenců pro regionální vlastivědu, místní region, jeho historii i současnost. Kraj ve kterém žijeme nám není lhostejný a aktivně se zajímáme o jeho historii, osudy rodáků či dalších osobností regionu a snažíme se o uchování odkazu této historie pro budoucí generace. 

Připravujeme - nadcházející akce - aktuálně

Aktivně pro vás připravujeme další akce a těšíme se na setkání s vámi....

Beseda na DUBEN 2024

Válečné období let 1939-1945 se hluboce podepsalo do historie našeho regionu. Některé události z této doby jsou notoricky známé, o některých se příliš neví. Na této besedě se s vámi historik Richard Švanda podělí o epizody z války, které dosud byly opomíjeny.

Vstupné na akci je dobrovolné. Beseda se bude konat v prostoru malého sálu Divadla J. K. Tyla, 18.04.2024, 17.00 hodin, předpokládaná délka trvání cca 60 minut. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Beseda na květen 2024

Kult Ježíše Krista a Panny Marie a jejich zpodobňování jsou v našem regionu silně zakořeněné. Řada soch a křížů se nachází v místech, jež byla spojena s nějakým zázrakem. Tato poutní místa se navíc pojila s náboženským i společenským životem v daném místě, zároveň se k nim vázala řada pověstí a historických událostí. Povídat si budeme se známým historikem Mgr. Richardem Švandou např. o Boušíně, Rokoli, Malých Svatoňovicích aj. 

Vstupné na akci je dobrovolné. Beseda se bude konat v prostoru malého sálu Divadla J. K. Tyla, 16.05.2024, 17.00 hodin, předpokládaná délka trvání cca 60 minut. Těšíme se na vaši návštěvu. 

výstava na květen 2024

Před 115 lety se v Červeném Kostelci narodil Jindřich Křeček. Touto malou expozicí si chceme připomenout tohoto významného a oblíbeného malíře, kreslíře, publicistu a účastníka druhého zahraničního odboje.  Jindřich Křeček - Jituš (1909–1979) se svými kresbami začínal v našem regionu, kde zachycoval krásy kraje a kouzlo venkova s prostými chalupami, stráněmi a lesy. Jako zahraniční voják prošel Polskem, Sovětským svazem, Středním východem, Egyptem, bojoval v obleženém Tobruku, sloužil v československých vojenských táborech v Anglii a ve Skotsku a na sklonku druhé světové války se zúčastnil obléhání Dunkerque. 

Výstava se bude konat v prostoru podkroví v Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci, od 2.5.-28.6.2024, vždy úterý-neděle, 10-16 hod.

nové publikace a tiskoviny od nás pro vás...

Nová kniha

Gustav Vacek - zapomenutý malíř

V prodeji (od června 2021) nová kniha o červenokosteleckém malíři Gustavu Vackovi, který patřil mezi významné portrétisty a figuristy své doby. V roce 2021 si připomínáme 200. výročí od jeho narození. O jeho životě a díle bylo dosud napsáno jen velice málo. I z tohoto důvodu se autor (Bc. Richard Švanda) rozhodl věnovat tuto práci jeho osobě a tvorbě.

Nová kniha

Kostelecká historická zastavení

V prodeji (od prosince 2020) nová kniha s fotografiemi "starého" Červeného Kostelce.

Kniha vás formou dobových fotografií provede Červeným Kostelcem a připomene vám známá i méně známá místa v našem městě. Některá již zcela zanikla, jiná jsou již zcela jiná a některá jsou pořád stejná... ostatně takový je osud všech měst a lidských sídel.  Nicméně je vhodné se nad některými změnami zamyslet ....

Nová kniha

z Protektorátu do republiky

V prodeji (od 8.5.2019) nová kniha o Jindřichovi Křečkovi - Jitušovi.

Kniha popisující jeho anabázi za 2.světové války, kdy s čs. vojáky prošel celý svět. V knize jsou zaznamenány i jeho další, dosud nepublikované, vzpomínky na jeho dětství.

Nová kniha 

Chudí lidé aneb jak to tehdy bylo v Kostelci?

V prodeji (od 18.06.2020) nová kniha s povídkou Chudí lidé od Boženy Němcové

Kniha představuje obnovené vydání oblíbené povídky Chudí lidé, která popisuje dobovou situaci v tehdejším (Červeném) Kostelci. Je doplněna o vysvětlující aparát, obrázky, fotografie, přičemž základní snahou je dovysvětlit tehdejší poměry, objasnit osudy postav obsažených v povídce a přiblížit tak povídku soudobému čtenáři.

Výzva - hledáme historické materiály

Stále hledáme fotky zajímavých historických zákoutí Červeného Kostelce, okolí našeho města nebo zajímavých historických akcí.

Obdobně hledáme další historické materiály jako jsou plakáty, pozvánky, historické poznámky, publikace a knihy k našemu regionu.  Zajímavé jsou také pro nás nejrůznější plány a stavební dokumentace k červenokosteleckým budovám apod. Pokud něco zajímavého máte, pomozte nám. Předem děkujeme.

V rámci Vlastivědného spolku funguje sekce Muzejního depozitáře, která obhospodařuje sbírky písemností, fotografií a dalších regionálních dokumentů a předmětů s cílem pozvednutí muzejnictví v Červeném Kostelci na vyšší úroveň.

Zároveň v rámci Vlastivědného spolku působí i redakce Rodným krajem, jejíž hlavní činností je vydávání vlastivědného sborníku Rodným krajem, sborníku ve kterém publikují autoři své články zabývající se historií a historickými souvislostmi.

Nezapomíná se ani na práci s dětmi a mladými lidmi a tak je tradičně vyhlašována i dětská soutěž „Děti rodnému kraji“, která je vyhlašována na nejrůznější témata (literární, výtvarné, fotografické, modelářské apod.)

Vlastivědný spolek také organizuje řadu výstav a přednášek a přispívá tak k obohacení kulturního života občanů našeho města. V neposlední řadě se také Vlastivědný spolek snaží podporovat a rozvíjet ediční činnost svých členů při publikování regionálních článků či ucelených publikací. 

Je vám tato činnost blízká? Zajímáte se také o historii i současnost Červeného Kostelce a jeho okolí? Chcete nám pomoci při našem snažení? Přijďte mezi nás - staňte se členem našeho spolku. 

Rádi Vás u nás uvidíme. (jak se stát členem Vlastivědného spolku)