Vlastivědný spolek Červený Kostelec

Vlastivědný spolek je dobrovolné uskupení nadšenců pro regionální vlastivědu, místní region, jeho historii i současnost. Kraj ve kterém žijeme nám není lhostejný a aktivně se zajímáme o jeho historii, osudy rodáků či dalších osobností regionu a snažíme se o uchování odkazu této historie pro budoucí generace.

Připravujeme - nadcházející akce - aktuálně

Velice se omlouváme, ale vzhledem k současné epidemiologické situaci neplánujeme žádnou výstavu či expozici. Připravujeme se na období, kdy budou takové akce bezpečně umožněny a rádi vás s jejich uvedením následně seznámíme. Děkujeme za pochopení.

PS: Také nám chybíte. Ale pevně věříme, že se již brzy situace zlepší natolik, že bude možné plánovat společné akce.

Nová beseda s promítáním

Na středu 8.12.2021 (17:00) pro vás připravujeme besedu spojenou s promítáním - tentokráte na téma hradu Vízmburk, který se nachází nedaleko Červeného Kostelce v lesík kolek Krákorky.

K shlédnutí budou fotografie Oldřicha Nermutě z jeho častých návštěv hradu a také informace z historie hradu a místního osídlování v podání Bc. Richarda Švandy.

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Beseda na leden 2022

Nahlédněte s námi do časů tzv. studené války, která utvářela významnou část dějin minulého století. Budeme si povídat o vlivu událostí s ní spojených na náš region a životy našich předků. Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda. Vstupné na akci je dobrovolné. Beseda se bude konat v prostoru malého sálu Divadla J. K. Tyla, předpokládaná délka trvání cca 60 minut. Těšíme se na vaši návštěvu.

Beseda s promítáním se koná 13.01.2022 v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

nové publikace a tiskoviny od nás pro vás...

Nová kniha

Gustav Vacek - zapomenutý malíř

V prodeji (od června 2021) nová kniha o červenokosteleckém malíři Gustavu Vackovi, který patřil mezi významné portrétisty a figuristy své doby. V roce 2021 si připomínáme 200. výročí od jeho narození. O jeho životě a díle bylo dosud napsáno jen velice málo. I z tohoto důvodu se autor (Bc. Richard Švanda) rozhodl věnovat tuto práci jeho osobě a tvorbě.

Nová kniha

Kostelecká historická zastavení

V prodeji (od prosince 2020) nová kniha s fotografiemi "starého" Červeného Kostelce.

Kniha vás formou dobových fotografií provede Červeným Kostelcem a připomene vám známá i méně známá místa v našem městě. Některá již zcela zanikla, jiná jsou již zcela jiná a některá jsou pořád stejná... ostatně takový je osud všech měst a lidských sídel. Nicméně je vhodné se nad některými změnami zamyslet ....

Nová kniha

z Protektorátu do republiky

V prodeji (od 8.5.2019) nová kniha o Jindřichovi Křečkovi - Jitušovi.

Kniha popisující jeho anabázi za 2.světové války, kdy s čs. vojáky prošel celý svět. V knize jsou zaznamenány i jeho další, dosud nepublikované, vzpomínky na jeho dětství.

Nová kniha

Chudí lidé aneb jak to tehdy bylo v Kostelci?

V prodeji (od 18.06.2020) nová kniha s povídkou Chudí lidé od Boženy Němcové

Kniha představuje obnovené vydání oblíbené povídky Chudí lidé, která popisuje dobovou situaci v tehdejším (Červeném) Kostelci. Je doplněna o vysvětlující aparát, obrázky, fotografie, přičemž základní snahou je dovysvětlit tehdejší poměry, objasnit osudy postav obsažených v povídce a přiblížit tak povídku soudobému čtenáři.

Výzva - hledáme historické materiály

Stále hledáme fotky zajímavých historických zákoutí Červeného Kostelce, okolí našeho města nebo zajímavých historických akcí.

Obdobně hledáme další historické materiály jako jsou plakáty, pozvánky, historické poznámky, publikace a knihy k našemu regionu. Zajímavé jsou také pro nás nejrůznější plány a stavební dokumentace k červenokosteleckým budovám apod. Pokud něco zajímavého máte, pomozte nám. Předem děkujeme.

V rámci Vlastivědného spolku funguje sekce Muzejního depozitáře, která obhospodařuje sbírky písemností, fotografií a dalších regionálních dokumentů a předmětů s cílem pozvednutí muzejnictví v Červeném Kostelci na vyšší úroveň.

Zároveň v rámci Vlastivědného spolku působí i redakce Rodným krajem, jejíž hlavní činností je vydávání vlastivědného sborníku Rodným krajem, sborníku ve kterém publikují autoři své články zabývající se historií a historickými souvislostmi.

Nezapomíná se ani na práci s dětmi a mladými lidmi a tak je tradičně vyhlašována i dětská soutěž „Děti rodnému kraji“, která je vyhlašována na nejrůznější témata (literární, výtvarné, fotografické, modelářské apod.)

Vlastivědný spolek také organizuje řadu výstav a přednášek a přispívá tak k obohacení kulturního života občanů našeho města. V neposlední řadě se také Vlastivědný spolek snaží podporovat a rozvíjet ediční činnost svých členů při publikování regionálních článků či ucelených publikací.

Je vám tato činnost blízká? Zajímáte se také o historii i současnost Červeného Kostelce a jeho okolí? Chcete nám pomoci při našem snažení? Přijďte mezi nás - staňte se členem našeho spolku.

Rádi Vás u nás uvidíme. (jak se stát členem Vlastivědného spolku)