Aktuality z Vlastivědného spolku

od nás ze spolku...

Beseda na říjen 2023

První letošní podzimní besedu s názvem “Letovisko Kostelec”, chceme věnovat tématice turistiky, sportovních a společenských aktivit a atraktivním historických míst v našem regionu. Besedovat a promítat fotografie Vám bude 19.10.2023 červenokostelecký fotograf Oldřich Nermuť a těšit se můžete na řadu zajímavých historických fotografií.

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Beseda na listopad 2023

Červený Kostelec býval i v minulém století často vyhledávaným místem turistů z dalekého okolí a kromě samotných aktivit a kulturního dění přímo ve městě nabízel i atraktivní blízké okolí pro nejrůznější kratší i delší turistické výlety. Besedovat a promítat fotografie Vám bude 23.11.2023 červenokostelecký fotograf Oldřich Nermuť a těšit se můžete na řadu zajímavých historických fotografií.

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

ArchÍV aktualit

Beseda na DUBEN 2023

Na čtvrtek 13.04.2023 (17:00) pro vás připravujeme besedu spojenou s promítáním na téma "Příběhy židovských rodin z Červeného Kostelce a okolí". Během této besedy si přiblížíme osudy židovských rodin Eisenmannových, Schackových, Weisskopfových a několika dalších žijících v Červeném Kostelci do období druhé světové války. Připomeneme si také období holokaustu a velké židovské emigrace po skončení druhé světové války.      Besedovat s vámi bude historik Mgr. Richard Švanda. 

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Beseda na Březen 2023

Na čtvrtek 16.03.2023 (17:00) pro vás připravujeme besedu spojenou s promítáním na téma "O hospodách a restauracích a dobrém jídle na Červenokostelecku". Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu“, prohlásil kdysi irský básník George Bernard Shaw. A měl dozajista pravdu. Proto se během další besedy vrátíme do minulosti, projdeme si Červeným Kostelcem a jeho okolím a zavzpomínáme na vyhlášené restaurace a hospody, jejich provozovatele, ale také na dobré jídlo a pití, které k nim patřilo.  Besedovat s vámi bude historik Mgr. Richard Švanda. 

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Beseda na ÚnoR 2023

Na čtvrtek 09.02.2023 (17:00) pro vás připravujeme besedu spojenou s promítáním na téma nevyřešených kriminálních případů. V okolí Červeného Kostelce došlo v uplynulých sto letech k několika závažným kriminálním případům, u nichž se nepodařilo vypátrat viníka. Jednou z nich byla i vražda Růženy Červené v dubnu 1926. Během této besedy se na tyto případy zaměříme a zjistíme, jak četníci a policie postupovali a proč se nepodařilo případy objasnit. Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda. 

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Beseda na Leden 2023

Na čtvrtek  19.01.2023 (17:00) pro vás připravujeme besedu spojenou s promítáním fotografií na téma ZIMA V KOSTELCI. Přijďte se podívat a popovídat si, jaká bývávala zima v Kostelci, jak jsme si užívali sněhovou nadílku. Promítat fotografie vám bude známý červenokostelecký fotograf Oldřich Nermuť. 

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Beseda na Prosinec 2022

Na čtvrtek  15.12.2022 (17:00) pro vás připravujeme besedu spojenou s promítáním na téma "Příběhy ponocných a pověžních na Kladském pomezí. V minulosti měla každá větší obec svého obecního zřízence, který vykonával funkci ponocného nebo pověžního. Pověžní měl chránit obec před vypuknutím požáru či napadení vojskem z výše položeného místa (často z nějaké věže), zatímco ponocný vykonával obchůzku po městě. Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda. 

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Beseda na listopad 2022

Na čtvrtek  10.11.2022 (17:00) pro vás připravujeme besedu spojenou s promítáním na téma Můj život v Gulagu - osudy místních obyvatel zavřených v táborech v SSSR. Gulag je zkratkou pro Hlavní správu táborů v SSSR, které byly určené pro využití fyzické práce vězňů. Vzhledem k tomu, že na území SSSR žila i početná menšina Čechoslováků, byli někteří z nich na základě vykonstruovaných procesů do těchto táborů zavřeni. Z našeho regionu se jednalo o Jaroslava Martínka z Nového Města nad Metují, Jaroslava Kříže z Rokytníka a Egona Morgensterna, který pracoval v Náchodě. Nejenom o nich budeme společně besedovat.  Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Beseda na říjen 2022

Na čtvrtek  13.10.2022 (17:00) pro vás připravujeme besedu spojenou s promítáním na téma Stárkov v historii. O prvním osídlení Stárkova máme jen kusé zprávy. Přesto Stárkov v minulosti platil za významné správní centrum. Z historie se nám dochovaly zajímavé zprávy o místním soudnictví, pánech na zdejším zámku, obyvatelstvu a klíčových událostech. Během další besedy s publicistou a historikem Richardem Švandou se vrátíme do zajímavé minulosti stárkovského panství.   

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Beseda na Září 2022

Na čtvrtek  15.9.2022 (17:00) pro vás připravujeme besedu spojenou s promítáním na téma Knížecí rod Schaumburg-Lippe a náš region. Knížecí rod Schaumburg-Lippe patří k nejvýznamnějším rodům evropské aristokracie. Jeho počátky sahají do 12. století a jsou pevně spjaty s dalšími aristokratickými rodinami po celé Evropě. Roku 1842 zakoupil tento rod náchodské panství a držel ho sto let. Tato beseda poodhalí zákulisí tohoto rodu a jeho vztah k zdejšímu regionu a navíc bude doplněna zajímavými fotografiemi a dosud nezveřejněnými dokumenty. Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda. 

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 2022

Přijďte si prohlédnout překrásnou přehlídku kraslic ze sbírky paní Anny Rusové, známé červenokostelecké krasličářky. Kromě úžasných kraslic  můžete na výstavě shlédnout i ukázky nádherných lidových krojů a sbírku krojových panenek. Samozřejmě se dozvíte něco o oblíbených velikonočních tradicích a nahlédnete do lidových zvyků a tradic.

Výstava se koná ve výstavní síni MěÚ Červený Kostelec na náměstí T.G.M. a bude slavnostně zahájena 7.4.2022 v 16.00 hodin za přítomnosti paní Anny Rusové. Vernisáž bude doplněna i krátkým kulturním programem.

Samotná výstava pak bude otevřena každý den od 8.4.2022 (pátek) do 22.4.2022 (pátek), a to vždy 9-12 a 13-17 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.


Beseda na DuBEN 2022 (2)

Mimořádně na úterý 5.4.2022 (17:00) pro vás připravujeme besedu spojenou s promítáním s názvem Ukrajina od východu na západ. Tentokráte se nejedná o besedu zaměřenou primárně na naši regionální tématiku, nicméně jsme přesvědčeni, že nám v současné situaci poskytne mnoho zajímavých informací. Paní Mgr. Brázdová se v ní zaměří na Ukrajinu, její historii i nedávnou "současnost" a pokusí se nám v ní přiblížit tuto zemi na východ od nás, která má s námi mnoho společného. Vstupné na akci bude dobrovolné a veškeré vstupné bude zasláno do sbírek na pomoc sužované Ukrajině. 

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Beseda na dUBEN 2022

Na čtvrtek  14.4.2022 (17:00) pro vás připravujeme besedu spojenou s promítáním s názvem Červený Kostelec a okolí v umění. Letovisko Červený Kostelec bylo vždy oblíbeným výletním a rekreačním místem, kam zajížděli různé osobnosti společenského a kulturního života. Mnohé osobnosti se tu také narodili. Zdejší oblast si oblíbili herci, malíři i spisovatelé a v jejich tvorbě díky tomu nalezneme řadu zajímavých vzpomínek na Červenokostelecko. Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda. 

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Beseda na Březen 2022

Na čtvrtek  10.3.2022 (17:00) pro vás připravujeme besedu spojenou s promítáním s názvem Za starými živnostmi v Červeném Kostelci. Kdysi bylo v Červeném Kostelci mnoho krámků, obchůdků a živností, které nabízely nepřeberné množství rukodělného zboží. Na této besedě se vrátíme o několik desetiletí nazpět a ukážeme si, jaké živnosti se v našem městě nacházely a kdo je tehdy provozoval. Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda. 

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Beseda na Únor 2022

Na čtvrtek 10.2.2022 (17:00) pro vás připravujeme besedu spojenou s promítáním - tentokráte na téma historických map našeho regionu. Od středověku začali lidé používat častěji kartografická díla, do kterých zakreslovali země, města a další důležité krajinné prvky. Tím se zachovaly cenné památky pro naší dobu. Na této besedě si ukážeme mapy, na nichž je vyobrazeno Červenokostelecko od nejstarších dob po současnost a popovídáme si o tom, jak tyto mapy vznikaly a co zajímavého z nich můžeme vyčíst.

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Válka, Textil a Uran - 13.01.2022 (beseda)

Nahlédněte s námi do časů tzv. studené války, která utvářela významnou část dějin minulého století. Budeme si povídat o vlivu událostí s ní spojených na náš region a životy našich předků. Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda. Vstupné na akci je dobrovolné. 

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Vízmburk - 8.12.2021 (beseda)

Na středu 8.12.2021 pro vás připravujeme besedu spojenou s promítáním - tentokráte na téma hradu Vízmburk, který se nachází nedaleko Červeného Kostelce v lesík kolek Krákorky.  K shlédnutí budou fotografie Oldřicha Nermutě z jeho častých návštěv hradu a také informace z historie hradu a místního osídlování v podání Bc. Richarda Švandy.

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Gustav Vacek - 18.11.2021

Na čtvrtek 18.11.2021 (od 17:00) pro vás připravujeme besedu spojenou s promítáním - tentokráte na téma významné osobnosti Červeného Kostelce - malíře Gustava Vacka. Přijďte si poslechnout životní osudy tohoto červenokosteleckého malíře, významného portrétisty a figuristy své doby, jehož díla naleznete na řadě míst po celém území Česka i Moravy.

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

videobesedy

V době pandemie COVID-19 (od března 2020) jsme nuceni omezit naše pravidelné besedy nad historií a našim regionem. Je nám to velice líto a přiznáme se, že nám VY, jako naši věrní návštěvníci besed, chybíte. 

Ale už jsme to vymysleli - připravili jsme pro vás videobesedy a ty nám alespoň částečně pomohou tento nedostatek vyřešit. Tak uvidíme (uslyšíme), zda se vám to bude líbit. Vše naleznete na našem kanálu YOUTUBE, resp. na odkazu v menu na naší stránce - VIDEA

22.10.2020 beseda oceňovaní a ocenění  (zrušeno !!!)

Beseda zrušena - jednáno o změně na nový termín či jiném způsoby realizace.

22.10.2020 (od 17:00) budeme v Multifunkčním centru v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci pořádat další regionálně-historickou besedu. V rámci této besedy si pohovoříme o významných osobnostech Náchodska, kteří za svůj život vykonaly záslužné věci a byly po zásluze oceněni. Přednášet bude historik Bc. Richard Švanda. Těšíme se na vaši účast.... více o akci.

17.09.2020 beseda VIly na náchodsku

17.09.2020 (od 17:00) budeme v Multifunkčním centru v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci pořádat další regionálně-historickou besedu, tentokráte na téma známých i méně známých vil a domů na Náchodsku. Přednášet bude historik Bc. Richard Švanda. Těšíme se na vaši účast.... více o akci.

18.06.2020 budeme křtít novou knihu

18.06.2020 (od 16:00) budeme v Domku Boženy Němcové křtít novou knihu vztahující se k Boženě Němcové. Je jí povídka Boženy Němcové "Chudí lidé", která se váže k našemu městu (Kostelci). Povídku jsme doplnili vysvětlujícím aparátem, takže se dozvíte více o skutečných osudech jednotlivých postav, dobové situaci ve městě i o poměrech v tehdejší společnosti. Kniha bude následně v prodeji v Domku Boženy Němcové a také v TIC Červený Kostelec.

Letní výstava - Josef němec a jeho svět

Jako každoročně, i na letošní (2020) letní turistickou sezónu v Domku Boženy Němcové, jsme zde připravili malou tématickou výstavu. Letošní rok je rokem Boženy Němcové, my se však více zaměřili na osobu jejího manžela a i s jeho pomocí se vám snažíme přiblížit místní poměry, dobové životní situace ale především jejich manželství.

Beseda O nejstarších červenokosteleckých rodech

28.11.2019, Knihovna Břetislava Kafky, Červený Kostelec

Výstava - Vánoce s betlémy Josefa Vondry

07.12.-20.12.2019, Výstavní síň, Červený Kostelec

Vernisáž výstavy 06.12.2019

JAK TO TENKRÁT BYLO

14.09.-13.10.2019, Výstavní síň Červený Kostelec

O nejstarším řemesle na náchodsku

19.09.2019, Knihovna Břetislava Kafky, Červený Kostelec

Krajinská výstava v Červeném Kostelci - 120 let

01.08.-31.08.2019, Výstavní síň Červený Kostelec

Výstava Jindřich křeček jituš

Sezonní výstavy v Domku Boženy Němcové v Č.Kostelci 8.5.-15.9.2019

Pozvánka na květnovou besedu

23.05.2019 v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci

Vydáváme novou knihu

Vernisáž nové knihy 8.5.2019 v Domku Boženy Němcové

Hledáme historické materiály

Pomozte nám při hledání dalších historických materiálů z našeho regionu ...

Pozvánka na dubnovou besedu

25.04.2019 v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci

Pozvánka na březnovou besedu

21.03.2019 v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci

Pozvánka na členskou schůzi Vlastivědného spolku — 13.2.2019 20:41:45

Výzva - Hledáme historické materiály — 13.2.2019 20:19:11

Pozvánka na únorovou besedu Po zaniklých místech Červenokostelecka (20.02.2019) ( — 14.1.2019 11:55:08

Pozvánka na lednovou besedu Jak se vařilo u nás v kraji () — 28.12.2018 9:32:27

Přejeme příjemné vánoce a šťastný nový rok 2019 — 19.12.2018 17:46:12

Zveme vás na vánoční výstavu do Domku Boženy Němcové — 12.11.2018 19:39:18

Beseda k nové knize - Nebylo jim souzeno žít — 12.11.2018 19:20:22

Kratochvilné příběhy — 1.11.2018 13:52:53

Budeme besedovat - Jak vznikla republika? — 10.10.2018 6:51:36

Zveme na besedu Taje a zajímavosti osmičkových výročí — 3.9.2018 16:57:28

Připomínáme si významné životní jubileum krasličářky Anny Rusové — 3.9.2018 16:54:28

Pozvánka na zajímavou výstavu - Karel Kratochvíl - červenokostelecký malíř — 3.9.2018 16:47:38

Zveme na zajímavou besedu s animačním pásmem - Martin Růžek - 100 let — 3.9.2018 16:42:51

Vychází nové číslo sborníku Rodným krajem 56-2018 — 19.6.2018 14:34:48

Zveme na besedu - Kdo byl Leopold Abeles — 18.5.2018 14:59:17

Zveme na besedu - Červenokostelecko za protektorátu 1939-1945 — 13.4.2018 14:56:38

Připravujeme velkou výstavu - Výstava Bible 2018 — 4.3.2018 17:27:55

Velikonoční výstava - Kraslice a kroje 2018 — 4.3.2018 17:23:13

Připomínáme si Osmičková výročí v historii města — 4.3.2018 17:19:18

Zveme na besedu – ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 A NAŠI LEGIONÁŘI — 14.1.2018 11:24:25

Dlouho očekávaná výstava je tu - Dva odlišné světy — 12.1.2018 9:11:35

Informace o připravovaných akcích na rok 2018 — 28.12.2017 11:22:16

Pozvánka na besedu - O pozapomenutých významných osobnostech města — 28.12.2017 10:47:58

Nové fotky ve fotogalerii - křest naší nové knihy Červený Kostelec kdysi a dnes — 7.12.2017 11:53:53

Fotogalerie z vernisáže výstavy "Vánoce s pohádkou Boženy Němcové" — 7.12.2017 11:39:41

Připravujeme promítání na téma Červený Kostelec kdysi a dnes — 14.11.2017 10:09:05

Pozvánka na Vánoce s pohádkou Boženy Němcové do DBN — 14.11.2017 10:03:09

Beseda - Bulharské stopy Boženy Němcové — 13.9.2017 16:50:55

Vyhlašujeme 11. ročník soutěže Děti rodnému kraji — 13.9.2017 16:45:32

Kostelec na fotografiích — 23.5.2017 9:00:39

Beseda 11.05.2017 — 12.5.2017 16:41:44

Expozice v DBN - Končinské události 1942 (75 let) — 24.4.2017 17:17:37

Beseda o čs. legionářích — 24.4.2017 16:59:01

Beseda - Končinské události — 24.4.2017 16:56:05

Staré fotografie Kostelce — 15.3.2017 16:23:50

Velikonoční výstava 2017 — 15.3.2017 15:54:55

Jak to vidí naše děti (2016) — 28.12.2016 12:33:27

53. číslo sborníku Rodným krajem — 15.12.2016 17:32:25

Rejstřík sborníku RK — 14.12.2016 16:11:54

Fotografie z akce - výstava betlémů v Červeném Kostelci — 8.12.2016 10:48:02

Výstava betlémů — 10.11.2016 10:40:45

Fotky z akce - Výstava obrazů malíře G. Vacka (20.10.-30.10.2016) — 21.10.2016 12:50:47

Výstava_Gustav Vacek — 10.10.2016 16:47:48

Rodným krajem č. 52/2016 — 25.6.2016 9:05:22

Fotografie z akce - Oživení odkazu Břetislava Kafky — 12.6.2016 17:27:57

Expozice v Domku Boženy Němcové 2016 — 12.6.2016 17:17:26

Fotografie - velikonoční výstava 2016 — 19.3.2016 11:39:00

VS 10.3.2016 - Fotografie — 16.3.2016 11:24:47

VS 10.3.2016 — 29.2.2016 16:51:05

Velikonoce v Domku Boženy Němcové 2016 — 10.2.2016 17:52:07

Lásky Boženy Němcové — 10.2.2016 17:45:04

Rodným krajem | 51/2015 — 11.12.2015 16:53:02

Fotografie z vernisáže výstavy "Kraj blízký mému srdci" — 4.12.2015 10:06:26

Fotografie z vernisáže výstavy "Vánoce v Domku Boženy Němcové" — 27.11.2015 14:25:10

Kraj blízký mému srdci | 2015 — 23.11.2015 15:19:22

Výstava - Vánoce v Domku Boženy Němcové 2015 — 4.11.2015 14:21:18

Fotografie z výstavy 5/2015 — 15.5.2015 14:32:15

Fotografie z výstavy 4/2015 — 28.4.2015 15:28:35

Výstava 15.5.-24.5.2015 — 23.4.2015 10:40:41

Obrazy, kresby, grafika — 2.4.2015 14:05:01

O hradu Vízmburk — 2.4.2015 13:57:46

Fotografie z výstavy 3/2015 — 2.4.2015 13:51:32

Velikonoční výstava 2015 — 20.2.2015 12:41:21

Koločava 2. díl — 20.2.2015 12:37:12

PF 2015 — 19.12.2014 14:58:23

Beseda k 1989 — 26.11.2014 13:00:54

Vánoční výstava 2014 — 26.11.2014 12:52:07

Pohledy do historie Olešnice — 26.11.2014 12:45:33

Přednáška - listopad 2014 — 8.11.2014 11:21:28

Co se u nás připravuje? ... listopad a prosinec 2014 — 21.10.2014 9:49:11

Anketa — 8.10.2014 16:19:16

Slunce vychází nad Koločavou — 10.9.2014 16:50:04

Sedm divů Krkonoš (15.5.2014) — 23.4.2014 10:41:55

Sbírka písemností 2014 — 23.4.2014 10:38:51

Informace z akce 10.4.2014 — 23.4.2014 10:29:08

Z Muzejního depozitáře — 18.3.2014 8:53:46

Informace z akce 13.3.2014 — 18.3.2014 8:40:34

Velikonoční výstava s názvem Vítání jara je tady — 4.3.2014 17:24:22

Informace z našich akcí (únor 2014) — 4.3.2014 17:19:20

Zveme na promítání fotografií s názvem Duchovní památky v českopolském příhraničí — 4.3.2014 17:08:16

Pozvánka na výroční schůzi spolku 13.2.2014 — 4.3.2014 17:04:07