Vlastivědný spolek Červený Kostelec

Vlastivědný spolek je dobrovolné uskupení nadšenců pro regionální vlastivědu, místní region, jeho historii i současnost. Kraj ve kterém žijeme nám není lhostejný a aktivně se zajímáme o jeho historii, osudy rodáků či dalších osobností regionu a snažíme se o uchování odkazu této historie pro budoucí generace. 

Připravujeme - nadcházející akce - aktuálně

Aktivně pro vás připravujeme další akce a těšíme se na setkání s vámi....

Beseda na listopad 2023

Červený Kostelec býval i v minulém století často vyhledávaným místem turistů z dalekého okolí a kromě samotných aktivit a kulturního dění přímo ve městě nabízel i atraktivní blízké okolí pro nejrůznější kratší i delší turistické výlety. Besedovat a promítat fotografie Vám bude 23.11.2023 červenokostelecký fotograf Oldřich Nermuť a těšit se můžete na řadu zajímavých historických fotografií.

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Beseda na říjen 2023

První letošní podzimní besedu s názvem “Letovisko Kostelec”, chceme věnovat tématice turistiky, sportovních a společenských aktivit a atraktivním historických míst v našem regionu. Besedovat a promítat fotografie Vám bude 19.10.2023 červenokostelecký fotograf Oldřich Nermuť a těšit se můžete na řadu zajímavých historických fotografií.

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

Beseda na DUBEN 2023

Během této besedy si přiblížíme osudy židovských rodin Eisenmannových, Schackových, Weisskopfových a několika dalších žijících v Červeném Kostelci do období druhé světové války. Připomeneme si také období holokaustu a velké židovské emigrace po skončení druhé světové války. Besedovat s vámi bude historik Mgr. Richard Švanda. 

Beseda s promítáním se koná nově v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

nové publikace a tiskoviny od nás pro vás...

Nová kniha

Gustav Vacek - zapomenutý malíř

V prodeji (od června 2021) nová kniha o červenokosteleckém malíři Gustavu Vackovi, který patřil mezi významné portrétisty a figuristy své doby. V roce 2021 si připomínáme 200. výročí od jeho narození. O jeho životě a díle bylo dosud napsáno jen velice málo. I z tohoto důvodu se autor (Bc. Richard Švanda) rozhodl věnovat tuto práci jeho osobě a tvorbě.

Nová kniha

Kostelecká historická zastavení

V prodeji (od prosince 2020) nová kniha s fotografiemi "starého" Červeného Kostelce.

Kniha vás formou dobových fotografií provede Červeným Kostelcem a připomene vám známá i méně známá místa v našem městě. Některá již zcela zanikla, jiná jsou již zcela jiná a některá jsou pořád stejná... ostatně takový je osud všech měst a lidských sídel.  Nicméně je vhodné se nad některými změnami zamyslet ....

Nová kniha

z Protektorátu do republiky

V prodeji (od 8.5.2019) nová kniha o Jindřichovi Křečkovi - Jitušovi.

Kniha popisující jeho anabázi za 2.světové války, kdy s čs. vojáky prošel celý svět. V knize jsou zaznamenány i jeho další, dosud nepublikované, vzpomínky na jeho dětství.

Nová kniha 

Chudí lidé aneb jak to tehdy bylo v Kostelci?

V prodeji (od 18.06.2020) nová kniha s povídkou Chudí lidé od Boženy Němcové

Kniha představuje obnovené vydání oblíbené povídky Chudí lidé, která popisuje dobovou situaci v tehdejším (Červeném) Kostelci. Je doplněna o vysvětlující aparát, obrázky, fotografie, přičemž základní snahou je dovysvětlit tehdejší poměry, objasnit osudy postav obsažených v povídce a přiblížit tak povídku soudobému čtenáři.

Výzva - hledáme historické materiály

Stále hledáme fotky zajímavých historických zákoutí Červeného Kostelce, okolí našeho města nebo zajímavých historických akcí.

Obdobně hledáme další historické materiály jako jsou plakáty, pozvánky, historické poznámky, publikace a knihy k našemu regionu.  Zajímavé jsou také pro nás nejrůznější plány a stavební dokumentace k červenokosteleckým budovám apod. Pokud něco zajímavého máte, pomozte nám. Předem děkujeme.

V rámci Vlastivědného spolku funguje sekce Muzejního depozitáře, která obhospodařuje sbírky písemností, fotografií a dalších regionálních dokumentů a předmětů s cílem pozvednutí muzejnictví v Červeném Kostelci na vyšší úroveň.

Zároveň v rámci Vlastivědného spolku působí i redakce Rodným krajem, jejíž hlavní činností je vydávání vlastivědného sborníku Rodným krajem, sborníku ve kterém publikují autoři své články zabývající se historií a historickými souvislostmi.

Nezapomíná se ani na práci s dětmi a mladými lidmi a tak je tradičně vyhlašována i dětská soutěž „Děti rodnému kraji“, která je vyhlašována na nejrůznější témata (literární, výtvarné, fotografické, modelářské apod.)

Vlastivědný spolek také organizuje řadu výstav a přednášek a přispívá tak k obohacení kulturního života občanů našeho města. V neposlední řadě se také Vlastivědný spolek snaží podporovat a rozvíjet ediční činnost svých členů při publikování regionálních článků či ucelených publikací. 

Je vám tato činnost blízká? Zajímáte se také o historii i současnost Červeného Kostelce a jeho okolí? Chcete nám pomoci při našem snažení? Přijďte mezi nás - staňte se členem našeho spolku. 

Rádi Vás u nás uvidíme. (jak se stát členem Vlastivědného spolku)