Dokumenty spolku

Vlastivědný spolek má v současnosti 25 stálých členů. Většina členů spolku žije přímo v Červeném Kostelci, resp. v blízkých spádových oblastech města.

Další cca 11 osob není přímo členy Vlastivědného spolku, nicméně spolupracují s námi při vybraných činnostech, jako je například distribuce vlastivědného sborníku Rodným krajem.

Stanovy Vlastivědného spolku

Organizační řád Vlastivědného spolku

Přihláška do Vlastivědného spolku (on-line formulář)