Beseda "vily na Náchodsku

Beseda "Vily na náchodsku"

přednáší Bc. Richard Švanda

Termín vila byl používán už ve starověkém Římě pro letní sídlo. Římské vily byly obvykle bohatě zdobeny, měly rozlehlé zahrady s bazény a fontánami. V podobném duchu si stavěli vily i významní představitelé měst na Náchodsku. Mnohé jejich rezidence stojí dodnes a jsou tak němými pomníky zašlé slávy významných průmyslnických a měšťanských rodů, k nimž patřili Bartoňovi, Bondyovi, Čerychovi, Krausovi a mnozí další. Na této besedě budeme hovořit nejenom o domech, ale také o jejich majitelích a také stavitelích.

Přednášet a besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda, historik, autor mnoha odborných knih, populárně naučných publikací a článků.

Vstupné na akci je dobrovolné. Těšíme se na vaši návštěvu.

KDE SE BESEDA KONÁ?

V prostoru Multifunkčního centra, který se nachází v podkroví Knihovny Břetislava Kafky v Červeném Kostelci, Sokolská ul. 293. (přístup je výtahem až do podkroví).