Květnová beseda o nejstarších dějinách červenokostelecka

Beseda "O nejstarších dějinách červenokostelecka"

23.05.2019 (čtvrtek)

Knihovna Břetislava Kafky v Sokolské ulici v Červeném Kostelci

Multifunkční centrum (podkroví s výtahem), od 17:00 hodin

Historie našeho regionu nesouvisí pouze s lidskou činností. Kolem Červeného Kostelce se nacházejí doklady prehistorického života, stejně jako dějů, které měnily tvářnost zdejší krajiny. Chcete-li se podívat, jak zdejší region vypadal před stovkami, ba dokonce miliony let, pak přijďte na tuto besedu. Součástí bude také ukázka zajímavých exponátů.

Přednášet a besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda, historik, autor mnoha odborných knih, populárně naučných publikací a článků.

Vstupné na akci je dobrovolné. Těšíme se na vaši návštěvu.