Beseda s Ant. Burdychem v DBN

Beseda s panem Antonínem Burdychem zahájila celosezónní výstavu v Domku Boženy Němcové

Pan Antonín Burdych

Sezonní expozice v Domku Boženy Němcové

Ve čtvrtek 11.5.2017 se od 16:00 hodin uskutečnila v Domku Boženy Němcové poutavá beseda s panem Antonínem Burdychem, jejímž hlavním tématem byly události, které se odehrály na Končinách a Bohdašíně v roce 1942. Pan Antonín Burdych poutavým způsobem seznámil přítomné se sledem jednotlivých událostí a osobních příběhů, které vyústily na konci června roku 1942 k prozrazení úkrytu parašutisty Jiřího Potůčka ze skupiny Silver-A, odhalení úkrytu ilegální vysílačky Libuše a byly zakončeny popravou statečných občanů této místní části a našich spoluobčanů.

Samotná beseda je jen jednou z akcí, které byly na tento rok, kdy si připomínáme 75 let od těchto událostí, připraveny. Právě v tento den byla pro veřejnost otevřena celosezónní výstava v Domku Boženy Němcové s názvem Končinské události 1942-2017, jejímž hlavním cílem je seznámit návštěvníky města, ale i občany našeho města, s těmito událostmi. Chceme si i touto formou připomenou odvahu všech lidí, kteří se v době tvrdé nacistické okupace nebáli postavit okupantům a dokázali bojovat za vyšší hodnoty, jako je svoboda, statečnost a spravedlnost.

Výstavu připravil Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec ve spolupráci s MKS Červený Kostelec. Na přípravě textů pro 10 samostatných výstavních panelů se spolupracovalo s Mgr. Pavlínou Švandovou (rozenou Nývltovou), autorkou známé publikace věnující se těmto událostem. Dále bylo využito i archivních materiálů z Muzejního depozitáře, Města Červený Kostelec a ze soukromých sbírek p. Antonína Burdycha.

Za Vlastivědný spolek si dovoluji i touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě této výstavy, zejména pak paní Mgr. Pavlíně Švandové, jejíž odborná pomoc nám velice pomohla. Velké poděkování také rozhodně patří i panu Antonínu Burdychovi za jeho neutuchající zájem a přičinění při seznamování široké veřejnosti s těmito historickými událostmi.

Výstava je veřejnosti přístupná v Domku Boženy Němcové až do 30.9.2017 (tj. vždy denně kromě pondělí, od 9-12 a13-17 hodin). Přijměte naše srdečné pozvání.

Pro zájemce o tuto tématiku také vřele doporučujeme připravovanou akci Libuše volá Londýn, která se uskuteční v neděli 11.6.2017 na Bohdašíně, Končinách a bude zakončena slavnostním večerem v Červeném Kostelci.

Za Vlastivědný spolek Ing. R. Kejzlar

FOTOGALERIE z besedy