Expozice v Domku Boženy Němcové 2016

Ve spolupráci s MKS Červený Kostelec jsme připravili v červenokosteleckém Domku Boženy Němcové malou expozici významného rodáka Břetislava Kafky.

Vlastivědný spolek připravil ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Červený Kostelec takovou malou expozici o životě a díle významného červenokosteleckého rodáka Břetislava Kafky. Tato malá expozice vznikla u příležitosti 125 výročí narození této významné osobnosti města a je současně i snahou o oživení odkazu tohoto významného badatele v oblasti parapsychologie, léčitele, hypnologa, ale i spisovatele, umělce, sochaře a řezbáře, který se významnou měrou podílel i na formování Červeného Kostelce v meziválečném období dvacátého století.

Připravili jsme devět samostatných informačních panelů, které vás provedou okamžiky Kafkova života a seznámí vás s jeho životním osudem a výsledky jeho činností na poli badatelské, spisovatelské i umělecké.

Expozice je součástí Domku Boženy Němcové, který připomíná krátký pobyt této významné spisovatelky v Červeném Kostelci po jejím sňatku s Josefem Němcem.

Pro expozici jsme využili uvolněné prostory podkrovní místnosti a věříme, že seznámení se s životem a odkazem Břetislava Kafky přinese návštěvníkům malé zamyšlení nad současným světem i nad moudrostí a obětavostí našich předků.

Expozice bude přístupná po celou letní sezónu v Domku Boženy Němcové, tj. od začátku června až do konce září 2016. Těšíme se na vaši návštěvu.