Fotografie - velikonoční výstava 2016

Přinášíme Vám fotografie z vernisáže a výstavy Velikonoce v Domku Boženy Němcové (17.3.-28.3.2016) v Červeném Kostelci

Velikonoční výstava v Domku Boženy Němcové  17.3.-28.3.2016

Ve čtvrtek 17.3.2016 se uskutečnila v Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci vernisáž výstavy "VELIKONOCE V DOMKU BOŽENY NĚMCOVÉ", kterou pořádá náš Vlastivědný spolek při MKS v Červeném Kostelci.

Jak jsme již avizovali v pozvánkách na výstavu, pro letošní rok jsme se rozhodli využít krásných prostor Domku Boženy Němcové a připravit velikonoční výstavu v těchto překrásných, historií naplněných prostorech. Chceme tak navázat na úspěšnou vánoční výstavu z prosince minulého roku.

Vernisáž byla zahájena v 16 hodin, kdy přítomné přivítal Ing. Roman Kejzlar, předseda Vlastivědného spolku, o hudební doprovod se postaral pan Rydlo (housle) a paní Vlasáková (cello). Program byl doplněn přednesem básně paní Anny Rusové paní Hanou Šlechtovou a samotnou promluvou paní Anny Rusové o velikonočních tradicích a historii zdobení kraslic. Dvojice malých koledníčků nám také přednesla velikonoční koledy. V závěru také poděkoval pan Ing. Rostislav Petrák, starosta města Červený Kostelec, Vlastivědnému spolku za pořádání této výstavy. Za Vlastivědný spolek poté Ing. Roman Kejzlar poděkoval všem aktivním pomocníkům při přípravě této velikonoční výstavy, zejména pak paní Anně Rusové, Haně Šlechtové, Nadě Vackové, Jitce Kmochové a panu Ottovi Hepnarovi za jejich obětavou práci a nápady při přípravě této výstavy. Poděkování také samozřejmě patří i Městskému kulturnímu středisku v Červeném Kostelci a Městu Červený Kostelec za podporu činnosti spolku.

Hlavní náplní výstavy jsou kroje a kraslice ze sbírky paní Anny Rusové a jejich osazení do historických prostor Domku Boženy Němcové. Součástí výstavy je i DĚTSKÁ DÍLNIČKA - ta je organizována o vernisáži, víkendech a velikonočním pondělí, kdy budou předvádět tvorbu kraslic děti s místního kraslicového kroužku a děti si tak budou moci vyzkoušet zdobení kraslic. Vždy v sobotu je součástí i ukázka pletení pomlázek panem Oldřichem Lantou z Bohdašína.

Včely přestavují na jaře jakési posly jara. Pomáhají opylovat rozkvétající květiny, keře a stromy a napomáhají tak celému procesu jarního probuzení okolní přírody. Ve spolupráci s místním spolkem včelařů je zde umístěna i malá ukázka práce s medem a ošetřováním včelstva. Také červenokostelecký Fotoklub přispěl krásnými obrázky s jarními motivy, takže se návštěvníci výstavy jistě nebudou nudit a najdou zde mnoho zajímavých věcí. Samozřejmostí je pak i možnost posezení a drobného občerstvení. Vstupné na výstavu je dobrovolné a výtěžek výstavy bude použit na podporu činnosti Vlastivědného spolku a jeho činnosti, kterou představují zejména nejrůznějších výstavy, besedy a přednášky, zajištění provozu muzejního depozitáře a vydávání vlastivědného sborníku Rodným krajem.

Výstava trvá od pátku 18.3.2016 až do velikonočního pondělí 28.3.2016 a je otevřena denně 9-12 a 13-17 hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu a děkujeme vám za podporu naší činnosti.

Ing.Roman Kejzlar, předseda spolku

Velikonoční výstava v Domku Boženy Němcové  17.3.-28.3.2016