Fotografie z akce - Oživení odkazu Břetislava Kafky

Přinášíme fotografie ze slavností vernisáže výstavy a celého cyklu Oživení odkazu Břetislava Kafky (14.5.2016)

Dne 14.5.2016 (sobota) se konala slavností vernisáž výstavy Oživení odkazu Břetislava Kafky, která probíhala následně v průběhu celého měsíce května v prostoru Multifunkčního centra Knihovny Břetislava Kafky v Červeném Kostelci.

Vlastivědný spolek byl spoluautorem této výstavy. Jsme rádi, že se podařilo shromáždit mnoho zajímavého materiálu ze života a z životního odkazu tohoto významného červenokosteleckého rodáka. Potěšila nás hojná účast na vernisáži samí i následný zájem o život a dílo Břetislava Kafky. A to byl také primární cíl.

Současně s výstavou proběhly v jednotlivé květnové pondělky tématické besedy, které se také setkaly s nebývalým zájmem veřejnosti o Břetislava Kafku.

Věříme, že i do budoucna se nám podaří s dalšími červenokosteckými subjekty a organizacemi připravovat podobné akce, které přispějí k dalšímu obohacení kulturního života v našem městě a zejména nám umožní čerpat mnoho podnětů z práce a odkazu našich předků.