Fotografie z vernisáže výstavy "Kraj blízký mému srdci"

Několik fotografií z vernisáže výstavy "Kraj blízký mému srdci" pořádané u příležitosti významných výročí Vlastivědného spolku při MKS v Červeném Kostelci

Ve čtvrtek 3.12.2015 se od 16. hodin uskutečnila vernisáž výstavy nazvané "Kraj blízký mému srdci", kterou pořádá Vlastivědný spolek při MKS v Červeném Kostelci. Výstava potrvá až do neděle 13.12.2015 a je otevřena denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Výstava připomíná významná výročí spolku, která jsou spojena s letošním rokem, kdy si vlastivědný spolek připomíná 45 let své činnosti a 25 let existence edice vlastivědného sborníku Rodným krajem.

Na výstavě naleznete informace o počátcích spolku (tehdy označovaného jako vlastivědný kroužek v letech 1970-1971), přípravu první edice vlastivědného zpravodaje Rodným krajem v letech 1972-1979 (následný zákaz vydávání zpravodaje), přípravu samostatné edice 7 sborníčků Červenokostelecko v letech 1979 - 1985 (kdy došlo k opětovnému nucenému ukončení přípravy této nové edice) až po obnovení vlastivědného sborníku Rodným krajem v roce 1990 v jeho současné rozšířené podobě jako vlastivědného sborníku kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků. Výstava je doplněna fotografiemi a materiály popisující činnost spolku v celém období, včetně jeho dalších aktivit v oblasti pořádání výstav, organizace muzejního depozitáře a práce s dětmi a mládeží (Děti rodnému kraji)..

Vernisáž výstavy byla obohacena vřelou promluvou pana prof. PhDr. Vladimíra Wolfa, dlouholetého člena redakční rady sborníku, krátkým proslovem pana Františka Drahoňovského, zakladatele vlastivědného spolku a promluvou paní Anny Rusové spojenou s přednesem její básně věnované rodnému kraji.

Vlastivědný spolek by i touto cestou chtěl poděkovat všem spolupracovníkům, městským a obecním úřadům, redaktorům a autorům, kteří se podílejí na přípravě a zajištění vydavatelské činnosti při vydávání vlastivědného sborníku Rodným krajem (letos vychází již 51. číslo sborníku). Zároveň děkuje i všem, kteří podporují činnost našeho spolku.

Přijměte naše pozvání na tuto výstavu.