Fotografie z výstavy Březen 2015

Fotografie z velikonoční výstavy 2015

Přinášíme vám několik fotografií z naší velikonoční výstavy "Velikonoce u nás a za hranicemi",jejíž vernisáž proběhla 26.3.2015 (16:00) hodin ve Výstavní síni v Červeném Kostelci a samotná výstava pak v době od 27.3.2015 do 6.4.2015 (velikonoční pondělí).

Na výstavě měli návštěvníci možnost shlédnout kraslice ze sbírek paní Anny Rusové, vč. ukázek tvorby kraslic dětmi s místního kraslicového kroužku vedeného právě paní Annou Rusovou. Dále zde byly představeny lidové kroje ze sbírky paní Anny Rusové a ukázky kraslic a oslav v různých zemích světa.

Děkujeme všem, kteří pomáhali tuto výstavu uspořádat, ať již výpomocí při její instalaci či propagaci. Dále děkujeme MKS Červený Kostelec a Městu Červený Kostelec za podporu, pronájem sálu.

A samozřejmě děkujeme všem návštěvníkům, kteří věnovali svůj čas návštěvě naší výstavy a doufáme, že vám přinesla trochu toho velikonočního času do vašich srdcí a domovů. Budeme se samozřejmě těšit na některé z našich dalších akcí.