Fotografie z výstavy 4/2015

Fotografie z výstavy "Obrazy, kresby a grafika", kterou pořádá Vlastivědný spolek v ČK (24.4.-3.5.2015)

Dne 24.4.2015 se v 17:00 hodin uskutečnila vernisáž výstavy "Obrazy, kresby a grafika", kterou připravil Vlastivědný spolek v Červeném Kostelci. Výstava je otevřena od 25.4. do 3.5.2015 (výstavní síň Městského úřadu v Červeném Kostelci)

Výstava se snaží zmapovat stávající autory v oblasti malířské a grafické tvorby a tématicky navazuje na vytvořenou publikaci "Umění a jeho tvůrci" (vydáno 2009). Svá díla na výstavě představili autoři: Dagmar Drtinová, Marcela Hovadová, Ladislav Jančík, Jindřich Kašpar, František Kopecký, Stanislav Kulda, Miroslav Lazar a Josef Pinkava. Výstavy byla doplněna výběrem děl Karla Kratochvíla. Zároveň je zde prezentována technika kamenotisku (vynálezce A. Senefelder), která byla používána v místních Tiskařských závodech p. Doležala v Červeném Kostelci.

Vernisáž výstavy navštívilo přibližně 40 návštěvníků, kteří si mohli jako první prohlédnou zajímavá díla místních autorů a především si s nimi pohovořit.. Zahájení vernisáže doplnilo zdařilé vystoupení uměleckého tria flétnistek z místní ZUŠ v Červeném Kostelci.

Na podzim roku 2015 je plánováno pokračování této výstavy výběrem dalších autorů.

Vlastivědný spolek děkuje všem zúčastněným osobám s pomocí při přípravě a instalaci výstavy a těší se na další budoucí spolupráci.

Foto: Oldřich Nermuť