Fotografie z výstavy 5/2015

Několik fotografií z výstavy k 10. ročníku dětské soutěže "Děti rodnému kraji"

Dne 14.5.2015 se v 16:00 hodin uskutečnila vernisáž výstavy "10. ročníku regionální soutěže Děti rodnému kraji", kterou připravil Vlastivědný spolek v Červeném Kostelci. Výstava je otevřena od 15.5. do 24.5.2015 (výstavní síň Městského úřadu v Červeném Kostelci)

Výstava představuje práce dětí základních škol, přihlášených do 10. ročníku regionální soutěže dětských prací "Děti rodnému kraji", která byla vyhlášena na období 2014-2015. Tématem soutěžních prací byla komentovaná fotografie (literárně-fotografické téma) s podtitulem "Postřehy z mého kraje" Soutěžící tak představují své fotografie opatřené krátkých, ale výstižným komentářem, jehož cílem je dokreslit místo vzniku fotografie, pocity, nálady a další souvislosti.

Vernisáž výstavy navštívilo přibližně 30 návštěvníků, kteří si mohli jako první prohlédnout zajímavá dětská díla. Součástí bylo i vyhlášení 3 oficiálních soutěžních kategorií a 2 zvláštních kategorií vyhlášených odbornou porotou, kterou zde zastupovali členové Fotoklubu z Červeného Kostelce. Výhercům kategorií byly předány diplomy a věcné ceny, které připravil Vlastivědný spolek ve spolupráci s Městem Červený Kostelec.

Návštěvníci výstavy se navíc mohou aktivně zapojit do hlasování o "Nejkrásnější fotografii výstavy" (podmínky soutěže jsou představeny ve výstavní síni), přičemž takto vybraná nejkrásnější fotografie bude oceněna věcným darem. Z návštěvníků, kteří budou v této anketě hlasovat bude následně vylosován jeden, který obdrží věcný dat. Přijďte proto i vy shlédnout výstavu a zapojte se do hlasování o "Nejkrásnější fotografii výstavy".

Vlastivědný spolek děkuje všem zúčastněným osobám, dětem za jejich krásné obrázky, učitelům jednotlivých škol za ochotu zapojit se s jejich školou do naší soutěže a také všem osobám s pomocí při přípravě a instalaci výstavy. Děkujeme také ZUŠ v Červeném Kostelci za nádherné vystoupení flétnistek místní školy za doprovodu ředitele školy p. Nývlta. Poděkování patří také Městu Červený Kostelec za zapůjčení výstavních prostor a podporu soutěže..

Foto: M. Knapovský a J. Zwikirschová