info 01-2018

Malé ohlédnutí za prosincovými akcemi našeho spolku

Prosincové akce našeho spolku

Výstava Vánoce s pohádkou Boženy Němcové v Domku Boženy Němcové

V závěru roku 2017 se nám sešly termíny 3 dlouhodobě připravovaných akcí spolku, konkrétně výstava Vánoce s pohádkou Boženy Němcové, výstava Červený Kostelec kdysi a dnes a vydání stejnojmenné knihy. Jsem velice rád, že se uvedené aktivity spolku vydařily a nalezly své příznivce. Výstava Vánoce s pohádkou Boženy Němcové byla doprovázena bohatým doprovodným programem pro děti z mateřských a základních škol, stejně tak i zajímavými ukázkami dobových řemesel.

Zde bych si dovolil vyslovit velké poděkování paní Haně Šlechtové, Dagmaře Brázdové, Janě Vackové a pánovi Ottovi Hepnarovi za jejich aktivitu, ochotu zrealizovat danou akci a její celkové úspěšné zvládnutí.

Červený Kostelec - kdysi a dnes

Zároveň souběžně probíhala další spolková akce, kterou byla výstava dobových fotografií s názvem Červený Kostelec kdysi a dnes. Vernisáž této akce byla navíc spojena i se křtem nové, stejnojmenné knihy. Na výstavě jste měli možnost shlédnout více jak 160 samostatných dvojic fotografií, z nichž vždy jedna představovala starou dobovou fotografii a druhá pohled současného fotografa. I zde mne potěšil zájem a zápal pro hledání souvislostí u návštěvníků výstavy a věřím, že výstavu lze hodnotit podle těchto ohlasů pozitivně. Nově vydaná kniha pak byla jakýmsi završením celoroční činnosti a i zde věřím, že potěšila mnohé pod vánočním stromkem.

Každopádně i zde si dovoluji vyslovit velké poděkování všem, kteří vydání knihy podporovali a zejména pak panu Oldřichu Nermuťovi za jako ochotu a angažování se v dané věci.

VÝZVA - hledáme zajímavé knižní výtisky bible

Připravujeme na duben-květen novou výstavu

Nicméně nový rok je před námi a již nyní připravujeme další zajímavé akce. Pro naši další chystanou výstavu v Červeném Kostelci, jejímž tématem budou nejrůznější vydání bible, hledáme majitele zajímavých výtisků bible, jejího tradičního i netradičního provedení. Rádi bychom si případně takové bible zapůjčili a dle dohody s majiteli i začlenili do této výstavy.

Jste-li tedy majitelem zajímavého výtisku, případně vlastníte-li výtisk bible a máte k němu i zajímavý osobní příběh, kontaktujte nás (např. tel. 724 088 587). Předem děkujeme za ochotu ke spolupráci.

Připravujeme nové besedy v Multifunkčním centru

Od ledna zahajujeme nové pásmo vlastivědných besed, které se budou konat v prostoru Multifunkčního centra v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci. A co pro vás máme připraveno?

18.01.2018 O pozapomenutých významných osobnostech města (přednášející Richard Švanda)

15.02.2018 Kniha Byli u toho a čs. legionáři (Josef Pinkava)

15.03.2018 Významná osmičková výročí v historii města (Richard Švanda)

19.04.2018 Bible v dějinách knižní kultury (Richard Švanda)

17.05.2018 Červenokostelecko za protektorátu 1939-1945 (Richard Švanda)

14.06.2018 Kdo byl Leopold Abeles, aneb textilnictví na Červenokostelecku (Richard Švanda)

Tímto pásmem besed chceme navázat na minulá léta, kdy jsme tyto besedy pořádaly a jejich obliba stoupala, nicméně z důvodu časového vytížení jsme je nemohly realizovat. Pevně věříme, že si nyní, takto znovuobjevené besedy naleznou své tradiční návštěvníky - vždyť historie našeho města a regionu má stále co nabízet....

Nové číslo sborníku Rodným krajem

V závěru minulého roku vyšlo nové (55.) číslo regionálního vlastivědného sborníku Rodným krajem. I zde si dovolím jedno malé ohlédnutí. V roce 2017 došlo k již dlouhou dobu avizované obměně redakční rady našeho sborníku a stejně tak došlo i k posunu v grafické stránce celé publikace. Zároveň byla učiněna změna a rozšíření obsahové stránky sborníku, jež by měla zvýšit jeho atraktivitu, a to jak pro stávající čtenáře, tak i pro nový okruh čtenářů. Pevně věřím, že se tyto nové cíle podaří novému redakčnímu týmu zdárně zvládnout a přeji celé redakční radě mnoho nových nápadů, zajímavých článků a nových dychtivých čtenářů.

Již nyní se těšíme na další setkání s vámi. Do nového roku 2018 přejeme všem hodně zdraví, spokojenosti a splněných přání.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku