Informace z akce 13.3.2014

13.3.2014 úspěšně proběhla další přednáška Vlastivědného spolku, tentokráte s paní Annou Rusovou

Ve čtvrtek 13. března 2014 se úspěšně uskutečnila v nových prostorech Multifunkčního centra v Městské knihovně v Červeném Kostelci již druhá letošní přednáška Vlastivědného spolku. Hlavním tématem přednášky bylo "Vítání jara" a tak se tématika soustředila především na svátky jara, velikonoce a zdobení velikonočních kraslic. O program celé přednášky se zdařile zasloužila paní Anna Rusová, která zde předvedla malou výstavku ze své bohaté sbírky kraslic a pohovořila s více jak 60 návštěvníky akce na téma jarních svátků, velikonoc a zdobení kraslic.

Součástí přednášky byla i ukázka práce při zdobení kraslic, které předvedli žáci z místního krasličářského kroužku. O veselý a především tématický úvod celé přednášky se s úspěchem zasloužilo i vystoupení dětské lidové muziky Čtyřlístek.

Ještě jednou děkujeme všem účinkujícím na této akci a samozřejmě všem návštěvníkům akce. Věříme, že i tyto aktivity přispějí k dalšímu posílení našich snah o podporu vlastivědné činnosti a muzejnictví v našem městě a budeme jen rádi v případě zapojení dalších zájemců do aktivit našeho spolku.Nejbližší připravovanou akcí spolku je další plánovaná přednáška „Z muzejního depozitáře“- povídání s vedoucím depozitáře panem Ottou Hepnarem. Pozvánku na tuto akci naleznete zde.