Informace z akcí 13.2.2014

Informace z proběhlých akcí Vlastivědného spolku dne 13.2.2014

Na únorové výroční schůzi (13.2.2014) Vlastivědného spolku se členové spolku měli možnost seznámit s plánem aktivit spolku na období roku 2014 a zejména pak s novou podobou prostor muzejního depozitáře, který je přestěhován do prostoru Multifunkčního centra umístěného v půdní vestavbě Městské knihovny v Červeném Kostelci. Pro širokou veřejnou jsou zde určeny tzv. konzultační úterky (vždy od 10:00-12:00 hodin), při nichž mohou zájemci navštívit muzejní depozitář a případně konzultovat historické podklady a materiály s vedoucím depozitáře. A jelikož je naší snahou dlouhodobě rozvíjet muzejnictví v Červeném Kostelci, rádi mezi sebou uvítáme obdobně smýšlející spoluobčany. Také rádi využijeme návrhy na případné obohacení či doplnění muzejních sbírek. Členové spolku byly rovněž seznámeni s přípravou článků v rámci úspěšné edice Sborníku rodným krajem, který Vlastivědný spolek vydává – v současnosti se již pilně pracuje na jeho 48. čísle. A jelikož si uvědomujeme nutnosti práce s naší mládeží, byl vyhlášen již 10. ročník soutěže dětských prací s názvem Děti rodnému kraji (na období 2014-2015), tentokráte na téma komentovaná fotografie.

Svou premiéru si úspěšně odbyla první z připraveného cyklu přednášek „Duchovní památky v českopolském příhraničí“, kterou shlédlo více jak 60 návštěvníků. Podle ohlasu účastníků se tato přednáška setkala s kladným hodnocením. I proto také doufáme, že i další připravované akce vás potěší a my budeme mít možnost se na některé z nich s vámi setkat. Nejbližší připravovanou akcí spolku je velikonoční povídání s červenokosteleckou krasličárskou, paní Annou Rusovou s názvem „Vítání jara“.