Jak to vidí naše děti (2016)

Vlastivědný spolek vydal novou elektronickou publikaci s názvem "Jak to vidí naše děti"

Vlastivědný spolek v Červeném Kostelci by Vám rád představil novou vzpomínkovou publikaci (prozatím vydávané v elektronické podobě), jejíž název autoři nazvali „Jak to vidí naše děti“. V minulém roce oslavil Vlastivědný spolek a také jím vydávaný vlastivědný sborník Rodným krajem s dětskou přílohou mnohá významná výročí. Také v soutěži Děti rodnému kraji vyhodnotila porota pro tradiční výstavu vítězných prací již 10. ročník této soutěže.A jelikož nás děti svými zajímavými, a někdy i netradičními nápady a pracemi, stále mile překvapují, sestavili jsme pro vás, tuto vzpomínkovou publikaci. V první části najdete výběr nejzajímavějších dětských příspěvků z Červeného Kostelce, ale i z celého kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků. Do druhé části jsme vybrali zajímavé pověsti o Červeném Kostelci a jeho okolí z 8. ročníku dětské soutěže Děti rodnému kraji. Vše jsme ještě doplnili vybranými pracemi z 9. a 10. ročníku této dětské soutěže, které svými tématy celou vzpomínkovou publikaci zajímavě dokreslují. Věříme, že se při prohlížení obrázků, čtení básniček, pověstí a pohádek, jejichž autory jsou právě děti kolem nás, pobavíte a získáte další zajímavý pohled do tvořivosti našich dětí. Vydáním této publikace chceme pomoci také studentům a žákům škol, kteří mohou při jejím prohlížení a pročítání nalézt pro sebe inspiraci ke studiu a další práci. Vy ostatní si jistě zavzpomínáte na svá dětská léta. Upozorňujeme Vás, jako zájemce o tuto vzpomínkovou publikaci, že ji tentokrát nebudeme (prozatím) vydávat tiskem, ale pouze v elektronické podobě.

Publikace JAK TO VIDÍ NAŠE DĚTI (2016).pdf je pro vás přístupná zdarma

(ke stažení či šíření, děkujeme za případné uvedení zdroje, tj. našich stránek)

https://drive.google.com/file/d/0B1ZZpT9-GmxYdVotRGx6VmNselk/view?usp=sharing