Jak vznikla republika

Další beseda s historikem Bc. Richardem Švandou nás zavede do roku 1918 a bude si povídat jak vznikla ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Od začátku letošního roku pro vás připravujeme pravidelně každý měsíc besedy v Multifunkčním centru v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci.

Nejinak tomu bude i v říjnu tohoto roku, konkrétně pak 25.10.2018. Měsíc říjen je sám o sobě nositelem 100. výročí vzniku nové Československé republiky a tak i beseda bude zaměřena na tento významný okamžik v našich dějinách, případně na další události, které významně přispěly ke směřování českého národa a výrazně ovlivnily život lidí na Červenokostelecku.

Chceme se pobavit o celkové celospolečenské situaci v našich zemích v roce 1918, pobesedovat o důvodech a příčinách vzniku nového státu a hlavně o jednotlivých událostech, které přispěly k utváření vzniku našeho nového státu. Samozřejmě nechceme zapomenou na dopady a vlivy těchto událostí na náš region a na každodenní život tehdejších červenokosteleckých občanů. Přijďte i Vy si s námi připomenout významné události roku 1918 při naší besedě plánované na 25.10.2018.

Besedy připravujeme ve spolupráci s Bc. Richardem Švandou, historikem, správcem pevnosti Dobrošov v Náchodě a autorem řady historických a odborných publikací a článků z našeho regionu.

Beseda začíná od 17:00 hodin (25.10.2018) v Multifunkčním centru (přístup výtahem) v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci.

Vstupné dobrovolné