Nebylo jim souzeno žít

Beseda s autorkami nové knihy "Nebylo jim souzeno žít", popisující osudy 160 sokolů a sokolek, členů Sokolské župy Podkrkonošské v období druhé světové války.

Beseda s autorkami nové zajímavé publikace "Nebylo jim souzeno žít" Helenou Rezkovou a Pavlínou Špatenkovou. Vzácným hostem besedy bude také pan Antonín Burdych.

V knize ožívají osudy 160 sokolů a sokolek, členů Sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy, vězněných, popravených nebo umučených během druhé světové války. Impulsem pro sepsání knihy byly události na Končinách u Červeného Kostelce, kde v roce 1942 rodina Burdychových ukrývala radistu Jiřího Potůčka z výsadku Silver A. Hned po jeho vyzrazení bylo popraveno 17 členů sokolské odbojové skupiny S21B, ale ani to nebyl počet konečný, sokolské životy vyhasínaly dál…

Beseda se uskuteční v prostoru Multifunkčního centra v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci, ve čtvrtek 13.12.2018 od 17:00 hodin

Návštěvníci besedy si budou moci na místě zakoupit nově vydanou knihu "Nebylo jim souzeno žít"

Vstupné dobrovolné.