Pohledy do historie Olešnice

Beseda o historii Olešnice s panem Antonínem Hepnarem

Na prosincový termín – konkrétně čtvrtek 11.12.2014 – je plánována přednáška pana Antonína Hepnara o historii Olešnice . Autor, pan Antonín Hepnar je autorem stejnojmenné publikace mapující historii této obce a doufáme, že beseda s autorem přinese mnoho zajímavého jak rodákům a místním občanům z Olešnice, tak i dalším osobám zajímajících se o historií našeho regionu.Akce začíná od 16:00 hodin, v prostoru Multifunkčního centra v Městské knihovně v Červeném Kostelci.

Všichni jste srdečně zváni