Pozvánka Členům VS

Pozvánka na členskou schůzi Vlastivědného spolku

  • Zveme všechny členy Vlastivědného spolku na roční členskou schůzi, která se koná ve středu 06.03.2019 od 16:00 hodin (předpoklad ukončení 18:00 hod.) v prostoru Muzejního depozitáře (Multifunkční centrum v Knihovně Břetislava Kafky, Sokolská ul. Červený Kostelec) Předběžný program schůze: Prezentace účastníků
  • Uvítání členů schůze
  • Informace o činnosti Vlastivědného spolku
  • Plánované akce a činnosti Vlastivědného spolku na další období
  • Diskuse
  • Závěr

Občerstvení zajištěno. Na vaši účast se těší výbor VS: Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku Otto Hepnar, vedoucí Muzejního depozitáře František Tuček Bc. Richard Švanda Oldřich Nermuť

pozvánka