Taje a zajímavosti osmičkových výročí

Další letošní beseda se bude zabývat taji a zajímavostmi osmičkových výročí

Od začátku letošního roku pro vás připravujeme pravidelně každý měsíc besedy v Multifunkčním centum v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci.

Nejinak tomu bude i na podzim tohoto roku. A protože se nám blíží výročí 100 let od vzniku Československé republiky, rozhodli jsme se všechny besedy směřovat k tomuto výročí, případně okamžikům které významně přispěly ke směřování českého národa a výrazně ovlivnily život lidí na Červenokostelecku.

Osmičková výročí však mají i své taje a zajímavosti a právě o nich si budeme povídat při naší první besedě plánované na 13.9.2018.

Besedy připravujeme ve spolupráci s Bc. Richardem Švandou, historikem, správcem pevnosti Dobrošov v Náchodě a autorem řady historických a odborných publikací a článků z našeho regionu.

Beseda začíná od 17:00 hodin (13.9.2018) v Multifunkčním centru (přístup výtahem) v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci.

Vstupné dobrovolné