Výroční schůze 10.3.2016

Pozvánka na výroční členskou schůzi Vlastivědného spolku dne 10.3.2016

Dovolujeme si pozvat členy Vlastivědného spolku v Červeném Kostelci na výroční členskou schůzi spolku, která se uskuteční ve čtvrtek 10.3.2016 od 16:00 hodin v prostoru Multifunkčního centra v Městské knihovně v Červeném Kostelci.

Součástí schůze bude i promítání fotografií s komentáři autorů - p. O. Nermuťe a J. Kejzlarové.

Podrobný program schůze naleznete v příloze.

Těšíme se na Vaši účast.