VS 10.3.2016 - Fotografie

Fotografie z výroční členské schůze Vlastivědného spolku (10.3.2016)

V březnu (10.3.2016) se uskutečnila výroční členská schůze našeho spolku. Účastníci schůze si připomenuli realizované akce v průběhu minulého roku a rozproudila se živá diskuze nad náměty dalších možných akcí, kterými by mohl Vlastivědný spolek přispět k dalšímu obohacení kulturního života v Červeném Kostelci.

Kladně byla hodnocena také snaha rozšiřovat sbírky dokumentů a fotografií, které se snažíme získávat do Muzejního depozitáře, čímž Vlastivědný spolek přispívá k určité sanaci chybějícího červenokosteleckého muzea.

Ve druhé části schůze pak pan Oldřich Nermuť připravil promítání fotografií – nejdříve promítl fotografie z akcí spolku a následně přidal mnoho krásných fotografií z našeho kraje, které jistě poslouží jako poutavé tipy na výlety.

Chtěl bych i zde poděkovat všem, kteří se této výroční členské schůze zúčastnili a zejména si vážím všech námětů a podnětů pro další spolkovou činnost. Ing. Ro. Kejzlar, předseda spolku

Výroční schůze 10.3.2016 Vlastivědného spolku Červený Kostelec