Výstava - Dva odlišné světy

KULTURNÍ AKCE různých spolků v ČERVENÉM KOSTELCI ke 180. výročí pobytu spisovatelky B. Němcové v našem městě

Milí čtenáři, rádi bychom Vás seznámili se zajímavými akcemi, které v první polovině roku 2018 připomenou krátký pobyt spisovatelky Boženy Němcové v našem městě.

Mnozí z Vás již navštívili dvě akce pořádané Vlastivědným spolkem v Červeném Kostelci, které toto výročí předznamenaly již na podzim r. 2017 (Beseda: Bulharská stopa B. Němcové – 5. 10. 2017 a výstava v Domku Boženy Němcové: Vánoce s pohádkou Boženy Němcové, od 30. 11. 2017 do 10. 12. 2017).

Od září 2017 do června 2018 již také probíhá tzv. ŠKOLNÍ PROJEKT, o Boženě Němcové, do něhož se zapojily MŠ, ZŠ a další školy v Červeném Kostelci a blízkém okolí, různými akcemi a činnostmi ve školách. Na tyto akce navazujeme 1. 2. 2018 - pohádkou O kocouru, kohoutu a kose, kterou budou hrát OCHOTNÍCI Z OLEŠNICE v divadle J. K. Tyla.

V únoru (8.2.- 23.2.) 2018 pořádá Vlastivědný spolek v Červeném Kostelci ještě netradiční výstavu: Dva odlišné světy – B. Němcová a K. Zaháňská (Čím si zaslouží naší pozornost? Víme o nich již vše?).

K dalším JARNÍM AKCÍM: a) výstava k 11. ročníku soutěže DĚTI RODNÉMU KRAJI - konec dubna/začátek května r. 2018, b) a akce Děti a pohádky B. Němcové – v zahradě za Domkem B. Němcové - květen/červen 2018), budou průběžně vylepovány plakáty, na kterých již bude uveden přesný termín, místo konání a další důležité údaje. Sledujte proto vývěsní tabule a plakátovací plochy.

Rádi bychom ještě poděkovali malířce Evě Skořepové z České Skalice za zapůjčení jí malovaných obrázků k pohádkám od B. Němcové, ale i organizacím, spolkům a jednotlivcům, kteří se s námi podíleli na přípravách únorové výstavy i dalších akcí. Jsou to: MKS v Červeném Kostelci, Muzeum B. Němcové v České Skalici, kastelán zámku v Ratibořicích – p. Ivan Češka, dobové šaty zapůjčili a instalovali manželé Nešněrovi a Michaela Švábová z Úpice a SVČ BÁJO v České Skalici, dále Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky v Červeném Kostelci. A také pánové L. Jančík, F. Haman a L. Linhart, kteří nám vytvořili některé trojrozměrné předměty. Děkujeme také členům souboru OCHOTNÍCI OLEŠNICE, dětem z folklorního souboru HADÁŘEK z Červeného Kostelce hudebnicím - Lídě Klugarové a Janě Šimkové,Vitverové. Ti 8. 2. 2018, spolu s Boženou Němcovou, výstavu otevřou a nakonec 23. 2. 2018 výstavu, spolu s Kateřinou Zaháňskou, uzavřou.

Na všechny plánované akce Vás pořadatelé srdečně zvou. Věříme, že Vás netradiční obsah výstavy zaujme.

/Dagmar Brázdová, Vlastivědný spolek/