Výstava Bible 2018

Námi zapůjčený díl Šestidílky má kolorované iniciálky a je ve velmi dobrém stavu. Je to jedna z biblí, která skutečně psala dějiny a na kterou se můžete těšit na námi připravované výstavě Bible - kniha, která psala dějiny ve výstavní síni v Červený Kostelec

Od 5.4.2018 můžete v Červeném Kostelci shlédnout unikátní výstavu výtisků bible s názvem "BIBLE - kniha, která psala dějiny"

6.4.-13.5.2018, Výstavní síň na náměstí T.G.M. v Červeném Kostelci

Vernisáž výstavy 5.4.2018 od 16:00 hodin

Unikátní výstava výtisků bible. Během výstavy můžete zhlédnout originální bible od 16. do 20. století, a to nejenom české, ale i zahraniční. Unikátem bude kopie Ďáblovy bible, největší knihy světa, vytvořené knihařstvím Jiřího Fogl a Pavlína Rambová v Žamberku. Návštěvník bude moci spatřit vše, co s vývojem bible souvisí, seznámí se s psacími látkami, vývojem písma, její rukopisnou podobou a proměnami, kterými prošla bible od objevu černého umění do současnosti.

Vernisáž výstavy (5.4.2018) spojená s kulturním programem a komentovanou prohlídkou. Můžete se těšit na ukázku středověké písařské dílny, zkusit si různé kaligrafické techniky, nebo přečíst si staré historické texty.

Můžete se těšit i na další doprovodné akce výstavy jako budou například komentované prohlídky, večerní prohlídky výstavy nebo doprovodné besedy.

Výstava bude otevřena každý den, kromě pondělí, vždy od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude použit na další činnost Vlastivědného spolku a přípravu dalších akcí spolku.

Doprovodný program výstavy:

  • 14.4.2018 (17:00) - Komentovaná prohlídka výstavy (Výstavní síň)
  • 18.4.2018 (20:00) - Večerní prohlídka výstavy s programem (Výstavní síň)
  • 19.4.2018 (16:00) - Beseda "Bible v dějinách knižní kultury" (přednáší Bc. Richard Švanda) (Knihovna Břetislava Kafky, Červený Kostelec)
  • 19.4.2018 (18:00) - Komentovaná prohlídka výstavy (Výstavní síň)
  • 24.4.2018 (16:00) - Beseda "Otazníky kolem bible" (přednáší Doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.) (Výstavní síň)
  • 29.4.2018 (17:00) - Komentovaná prohlídka výstava (Výstavní síň)

Těšíme se na vaši návštěvu.

Pořadatelem výstavy je Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec.

Aktuálně z 13.3.2018

A je to tady - přípravy vrcholí....Dnes jsme si pro naši připravovanou výstavu Bible - kniha, která psala dějiny, která začne vernisáží 5.4.2018 (a samotná výstava bude probíhat od 6.4. až do 13.5.2018) v Červený Kostelec zapůjčili v Městském muzeu v Jaroměři vzácnou Bibli kralickou z roku 1593.

V roce 1593 bylo v bratrské tiskárně v Kralicích na Moravě vytištěno první vydání bratrského překladu bible v rozsahu šesti dílů, které se od té doby nazývá Bible kralická, někdy také „Šestidílka“. Původní název zněl Bible svatá nebo Bible česká. Za její vznik můžeme být vděční Janu Blahoslavovi, knězi a biskupovi Jednoty bratrské.

Aktuálně z 27.3.2018

V pondělí 26. března jsme si zapůjčili (ufff, byla to dřina všechno přestěhovat ) od knihařství pana Jiřího Fogla a paní Pavlíny Rambové v Žamberku největší exemplář pro naší výstavu Bible - kniha, která psala dějiny, která se bude konat v Červený Kostelec od 6.dubna 2018 (Vernisáž výstavy Bible, která psala dějiny, 5.4.2018).Je jím Ďáblova bible (Codex gigas). Nejedná se sice o originál, ten je uložen v Královské knihovně ve Stockholmu ve Švédsku, ale o prvotřídní kopii, která má stejné rozměry, stejnou váhu i počet stran, vč. ilustrací. Ďáblova bible dostala své pojmenování po ďáblovi, který je na jedné ze stránek vyobrazen. A i vy ho již brzy uvidíte na naší výstavě.

Těšíme se na vaši návštěvu....